Hur du kan gå med i Debian

Läs

Om du inte redan har gjort det, bör du läsa webbsidorna som länkas på Debians startsida. Detta kommer att hjälpa dig att få bättre förståelse för vilka vi är och vad vi försöker åstadkomma. Som en potentiell bidragslämnare till Debian, vänligen ägna särskild uppmärksamhet åt dessa två sidor:

En stor del av vår kommunikation sker på Debians sändlistor. Om du vill få en känsla av hur Debianprojektet fungerar på insidan bör då åtminstone prenumerera på debian-devel-announce och debian-news. Båda dessa listor har låg volym och dokumenterar vad som är på gång inom gemenskapen. Debians Projektnyheter, som även publiceras på debian-news-listan summerar nya diskussioner från Debian-relaterade sändlistor och bloggar, och tillhandahåller länkar till dessa.

Som en blivande utvecklare bör du även prenumerera på debian-mentors. Här kan du ställa frågor om paketering och infrastrukturprojekt så väl som andra utvecklarrelaterade problem. Vänligen notera att denna sändlista är menad för nya bidragslämnare, inte nya användare. Andra intressanta listor är debian-devel (tekniska utvecklingsämnen), debian-project (diskussioner om icke-tekniska frågor i projektet), debian-release (koordinering av Debianutgåvor), debian-qa (kvalitetssäkring).

Tips: Om du vill minska antalet e-post du får, speciellt på listor med hög trafik, erbjuder vi e-postsammandrag som en sammanfattning av e-post istället för individuella meddelanden. Du kan även besöka sändlistearkiven för att läsa meddelandena från våra listor i en webbläsare.

Bidra

Är du intresserad av att underhålla paket? I sådana fall - ta en titt på vår sida Hjälp sökes-sida (Eng. Work-needing and Prospecive Packages). Här kan du hitta paket som behöver en (ny) ansvarig. Att ta över ett övergivet paket är ett bra sätt att komma igång som paketansvarig. Det inte bara hjälper vår distribution, men ger dig även möjligheten att lära dig från den föregående paketansvarige.

Här listas några andra idéer hur du kan bidra till Debian:

Självklart finns det mängder med andra saker du kan göra och vi söker alltid efter folk för att erbjuda juridiskt stöd eller gå med vår Debian publicitetsgrupp. Att gå med i en Debiangrupp är ett fantastiskt sätt att få erfarenhet, innan man påbörjar Nymedlemsprocessen. Det är också en bra startpunkt om du söker efter en paketsponsor. Så hitta en grupp och sätt igång!

Gå med

Så du har bidragit till Debianprojektet under en viss tid och vill nu gå med i Debian i en mer officiell roll? Det finns två olika alternativ:

Oberoende av rollen du väljer att ansöka som, bör du vara bekant med Debians rutiner. Det är därför som vi starkt rekommenderar att läsa Debianpolicyn så väl som Utvecklarreferensen.