Observera: Originalet är nyare än denna översättning.

Hur du kan hjälpa till

Debianprojektet består av frivilliga, och våra produkter utvecklas helt på frivillig basis. Normalt sett letar vi efter nya bidragslämnare som har ett intresse av fri programvara, och lite fritid över.

Om du inte redan har gjort det, bör du läsa igenom huvuddelen av webbsidorna för att få en bättre förståelse av vad det är vi försöker åstadkomma. Lägg särskilt märke till Debians riktlinjer för fri programvara och vårt sociala kontrakt.

Mycket av kommunikationen inom projektet sker på våra sändlistor. Om du vill få en känsla för hur Debianprojektet fungerar internt bör du åtminstone prenumerera på debian-devel-announce och debian-news. Båda listorna har låg trafikvolym, och dokumenterar vad som händer i Debian. Debian Project News (publiceras på debian-news) summerar aktuella diskussioner från Debianrelaterade sändlistor och bloggar och länkar till dem. Som blivande utvecklare bör du även prenumerera på debian-mentors, ett öppet forum som försöker hjälpa nya utvecklare (och även, om än mer sällan, personer som är nya i projektet och behöver hjälp med annat än paketunderhåll). Andra intressanta listor är debian-devel, debian-project, debian-release, debian-qa och, beroende på vad du är intresserad av, flertalet andra. Se sändlisteprenumerationssidan för en komplett förteckning. (För de som önskar begränsa antalet brev som sänds finns det skrivskyddade ”-digest”-listor, där breven från högtrafiklistorna skickas i större klumpar. Något som verkligen är värt att veta är att du kan använda sändlistearkivsidan för att läsa breven på de olika listorna med hjälp av din webbläsare.)

Bidra. Om du är intresserad av att bli ansvarig för paket bör du se vår sida med paket som behöver arbetas på, samt eventuellt framtida paket för att se vilka paket som behöver utvecklare. Att ta över ett övergivet paket är det bästa sättet att börja som underhållare – det hjälper inte bara Debian att hålla sina paket välunderhållna, utan ger även dig möjligheten att lära dig från den föregående underhållaren.

Du kan även bidra genom att hjälpa till med att skriva dokumentation, underhålla webbplatsen, översätta (internationalisering och lokalanpassning, i18n/l10n), PR, juridiskt stöd med mycket mera inom Debianmiljön. Våra kvalitetsstyrningssidor visar flera olika sätt att hjälpa till.

Du behöver inte vara officiell Debianutvecklare för att kunna utföra alla dessa uppgifter. Nuvarande Debianutvecklare som fungerar som sponsorer kan integrera ditt arbete i projektet. Det är oftast bäst att hitta en utvecklare som jobbar på samma område som dig och som är intresserad av det du gjort.

Slutligen tillhandahåller Debian flera utvecklargrupper som arbetar tillsammans kring gemensamma uppgifter. Alla kan medverka i en grupp, oavsett om man är en officiell Debianutvecklare eller inte. Att arbeta tillsammans med en grupp är ett utmärkt sätt att samla erfarenhet innan man börjar ny-medlemsprocessen och är ett av de bästa sätten att hitta paketsponsorer. Så hitta en grupp som passar dina intressen och hoppa rakt in.

Gå med. När du har bidragit ett tag och är säker på att du vill delta i Debianprojektet kan du delta i Debian i en mer officiell roll. Det finns två olika roller du kan ha i Debian:

Trots att flera av rättigheterna och skyldigheterna för en DM och en DD är identiska, har vi för tillfället oberoende processer för att ansöka om dessa roller. Se Wikisidan för Debianunderhållare för detaljer om hur du blir DM. Och se ny-medlemshörnan för information om hur du ansöker om officiell Debianutvecklarstatus.

Observera att rollen som Debianutvecklare under en stor del av Debians historia var den enda rollen; Debianunderhållarrollen introducerades 5 augusti 2007. Detta är anledningen till att du i engelska dokument kan se begreppet maintainer använt i ett historiskt sammanhang där termen Debian Developer (Debianutvecklare) skulle vara mer precis. Till exempel så var processen kring ansökan om att bli Debianutvecklare känd på engelska under namnet "Debian New Maintainer"-processen fram tills 2011 då den döptes om till "Debian New Member"-processen. På de svenska sidorna torde denna språkförbistring inte vara lika tydlig (om den alls förekommer).

Oavsett vilken roll du väljer att söka, bör du känna till Debians procedurer, så du rekommenderas att läsa Debians policy och utvecklarreferensen innan du ansöker.

Förutom det stora antalet utvecklare finns det även många områden där du kan hjälpa Debian, bland annat genom testning, dokumentation, anpassning, donationer av pengar och tillgång till maskiner och nätanslutning. Vi letar dessutom konstant efter speglar i vissa delar av världen.