Hoe www.debian.org gemaakt wordt

Uitzicht & aanvoelen

De website van Debian is een verzameling mappen en bestanden die te vinden zijn in /org/www.debian.org/www op www-master.debian.org. De meeste pagina's zijn statische HTML-bestanden. Deze bevatten geen dynamische elementen zoals CGI en PHP-scripts, omdat de website gespiegeld wordt.

De website van Debian gebruikt een metataal voor websites (WML) om de HTML-pagina's te genereren, met inbegrip van kop- en voetteksten, titels, inhoudstafels, enz. Hoewel een .wml-bestand er op het eerste gezicht misschien uitziet als HTML, is HTML slechts één van de types extra informatie die in WML gebruikt kunnen worden. U kunt ook Perl-code toevoegen aan een pagina, zodat u ermee bijna alles kunt gedaan krijgen.

Nadat WML klaar is met het toepassen van zijn diverse filters op een bestand, is het eindproduct echte HTML. Merk evenwel op dat hoewel WML op een basaal niveau de geldigheid van uw HTML-code controleert (en deze soms automatisch corrigeert), u een hulpmiddel zoals weblint en/of tidy zou moeten installeren voor syntaxis- en minimale stijlcontrole.

Iedereen die op regelmatige basis bijdragen levert aan de website van Debian, zou WML moeten installeren om de code te testen en er zeker van te zijn dat de resulterende HTML-pagina's er goed uitzien. Indien u op een computer met Debian werkt, moet u gewoon het pakket wml installeren. Lees voor meer informatie de pagina over het gebruik van WML.

Broncode

De broncode voor de webpagina's van Debian wordt in Git bewaard. Met het versiebeheersysteem kunnen we alle wijzigingen bijhouden en zien wie wat wanneer en zelfs waarom heeft vastgelegd. Git biedt een veilige manier om de gelijktijdige bewerking van bronbestanden door meerdere auteurs te beheren - voor het webteam van Debian een cruciale taak, omdat dit team veel leden telt.

Hier volgt wat achtergrondinformatie over de wijze waarop de broncode gestructureerd is:

Opmerking: om er zeker van te zijn dat wijzigingen in de sjablonen doorstromen naar de bestanden die ze gebruiken, hebben de bestanden deze sjablonen als Makefile-vereiste. Een grote meerderheid van de bestanden gebruiken het sjabloon template als generieke vereiste, en daarom bevatten ze bovenaan de volgende regel:

#use wml::debian::template

Natuurlijk bestaan er uitzonderingen op deze regel.

Scripts

De scripts zijn hoofdzakelijk geschreven in shell of Perl. Sommige ervan werken apart en andere zijn geïntegreerd in de WML-bronbestanden.

Het genereren van de website

WML, sjablonen en shell- en Perl-scripts zijn alle ingrediënten die u nodig heeft om de website van Debian te genereren:

Een automatische update (vanuit de git-opslagplaats en andere bronnen van de webboom) wordt zesmaal per dag uitgevoerd. Daarnaast voeren we regelmatig de volgende controles uit op de volledige website:

De huidige logboeken over het bouwen van de website zijn te vinden op https://www-master.debian.org/build-logs/.

Indien u wenst bij te dragen tot de site, bewerk dan niet gewoon bestanden uit de map www/, of voeg er ook geen nieuwe items aan toe. Neem in plaats daarvan eerst contact op met de webmasters.

Hoe u kunt helpen

We moedigen iedereen aan om te helpen met de website van Debian. Indien u over waardevolle informatie in verband met Debian beschikt, die volgens u ontbreekt, neem dan contact op — wij zullen ervoor zorgen dat ze opgenomen wordt. Kijk ook eens naar de bovengenoemde bouwlogboeken en kijk of u suggesties heeft om een probleem op te lossen.

We zijn ook op zoek naar mensen die kunnen helpen met het ontwerp (grafische vormgeving, lay-out, enz.). Indien u vloeiend Engels spreekt, overweeg dan om onze pagina's na te lezen en fouten te rapporteren. Als u een andere taal spreekt, dan wil u misschien helpen met het vertalen van bestaande pagina's of met het verhelpen van bugs in reeds vertaalde pagina's. Bekijk in beide gevallen de lijst met vertaalcoördinatoren en neem contact op met de verantwoordelijke persoon. Bekijk voor meer informatie onze pagina voor vertalers.

Hoe u niet zou mogen helpen... (FAQ)

[V] Ik wil deze mooie functie opnemen in de website van Debian, mag ik?

[A] Neen. We willen dat www.debian.org zo toegankelijk mogelijk is, dus

[V] Ik wil dit leuke idee implementeren. Kunt u alstublieft foo en bar activeren in de HTTP server van www.debian.org?

[A] Neen. We willen het voor beheerders makkelijk maken om een spiegelserver voor www.debian.org op te zetten, dus alstublieft geen speciale HTTPD-functionaliteit. Neen, zelfs geen SSI (Server Side Includes). Er werd een uitzondering gemaakt voor "content negotiation", het onderhandelen over inhoud, omdat dit de enige robuuste manier is om de pagina's in verschillende talen aan te bieden.