Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Το Σχέδιο Τεκμηρίωσης του Debian

Το Σχέδιο Τεκμηρίωσης του Debian σχηματίστηκε για να συντονίσει και να ενοποιήσει όλες τις προσπάθειες για να γραφτεί περισσότερη και καλλίτερη τεκμηρίωση για το σύστημα του Debian.

Έργο του DDP

Εγχειρίδια

Τρέχοντα θέματα

Λίστα με αυτά που πρέπει να γίνουν (Todo)

Πολιτική τεκμηρίωσης

  • Οι άδειες χρήσης των εγχειριδίων συμμορφώνονται με τις Κατευθύνσεις του Debian για το Ελεύθερο Λογισμικό (DFSG).
  • Για τα κείμενά μας χρησιμοποιούμε το Docbook XML.
  • Ο πηγαίος κώδικας πρέπει να είναι στον σύνδεσμο https://salsa.debian.org/ddp-team
  • Ο επίσημος σύνδεσμος θα είναι ο www.debian.org/doc/<manual-name>
  • Κάθε κείμενο θα πρέπει να συντηρείται ενεργά.
  • Παρακαλούμε ρωτήστε στη λίστα debian-doc αν θέλετε να γράψετε ένα καινούριο κείμενο

Πρόσβαση στο Git


Σημείωση για τους χρήστες που μιλούν Πορτογαλικά: επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες στον σύνδεσμο DDP-BR, σχετικά με την τοπικοποίηση της τεκμηρίωσης του Debian στα Βραζιλιάνικα Πορτογαλικά.


Προβληματικά εγχειρίδια

Επιπρόσθετα από τα συνήθως προβαλλόμενα εγχειρίδια, διατηρούμε επίσης τα παρακάτω εγχειρίδια που είναι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προβληματικά, οπότε δεν μπορούμε να τα συστήσουμε στους χρήστες. are problematic in one way or another, so we can't recommend them to all users. Caveat emptor (Σας προειδοποιήσαμε!).