N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Debian Documentatie Project

Het Debian Documentatie Project heeft als doel alle inspanningen om meer en betere documentatie voor Debian te schrijven, te coördineren en samen te bundelen.

DDP-werk

Documentatiebeleid

  • De licenties van de handleidingen moeten voldoen aan de DFSG.
  • We gebruiken Docbook XML voor onze documenten.
  • De broncode moet te vinden zijn op https://salsa.debian.org/ddp-team.
  • www.debian.org/doc/<naam-van-de-handleiding> is de officiële URL.
  • Elk document moet actief onderhouden worden.
  • Als u graag een nieuw document wilt schrijven, overleg dit dan eerst op debian-doc.

Git-toegang


Problematische handleidingen

In aanvulling op de handleidingen die op de gebruikelijke manier bekend gemaakt worden, onderhouden we ook de volgende handleidingen. Deze zijn op de een of andere manier problematisch, dus we raden deze niet aan aan alle gebruikers. Gebruik op eigen risico.