Debian Documentatie Project

De bedoeling van het Debian Documentatie Project is het coördineren van alle pogingen om meer en betere documentatie voor Debian te schrijven.

DDP-werk

Handleidingen

Huidige punten van aandacht

Nog te doen

Beleid m.b.t. documentatie

  • De licenties van de handleidingen moeten voldoen aan de DFSG.
  • Mapstructuur: bestandssysteem, WWW, FTP.
  • We gebruiken Docbook XML voor onze documenten. Het gebruik van DebianDoc SGML wordt uitgefaseerd.
  • Elk document heeft één beheerder.

Links

Git-toegang


Portugeessprekenden opgelet: Bezoek DDP-BR, webpagina’s over lokalisatie van de Debian documentatie naar het Braziliaans Portugees.


Problematische handleidingen

In aanvulling op de op de gebruikelijke manier geadverteerde handleidingen, onderhouden we ook de volgende handleidingen. Deze zijn op de een of andere manier problematisch, dus we raden deze niet aan aan alle gebruikers. Gebruik op eigen risico.