Rozdział 3. DSelect

Metoda APT dselect dostarcza kompletnego systemu APT w interfejsie użytkownika programu wyboru pakietów dselect. dselect może być użyty do wybrania pakietów przeznaczonych do zainstalowania lub usunięcia, a APT zainstaluje lub usunie te pakiety.

Aby włączyć metodę APT należy wybrać opcję "[A] Dostęp" w programie dselect , a następnie wybrać metodę APT. Użytkownik zostanie poproszony o skonfigurowanie listy źródeł, będących lokalizacjami, z których będą pobierane pakiety. Mogą być to strony internetowe, lokalne serwery lustrzane Debiana lub CD-ROM-y. Każde źródło może dostarczać tylko fragmentu pełnego archiwum Debiana, a APT automatycznie połączy je w kompletny zbiór pakietów. Jeśli używany jest CD-ROM, to dobrym pomysłem jest podanie najpierw jego, a potem podanie mirrorów umożliwiających dostęp do najnowszych wersji pakietów zawierających poprawki błędów. APT automatycznie użyje pakietów z CD-ROM-u zanim zacznie pobierać pakiety z Internetu.

  Ustawianie listy źródłowych lokalizacji dystrybucji

 Proszę podać bazowy URL dystrybucji Debiana.
 Obsługiwane schematy połączeń to: http ftp file

 Przykłady:
      file:/mnt/debian,
      ftp://ftp.debian.org/debian,
      http://ftp.pl.debian.org/debian,


 URL [http://llug.sep.bnl.gov/debian]:

Ustawianie źródeł zaczyna się od pytania o bazową lokalizację Debiana. Domyślną wartością jest mirror HTTP. Następnie użytkownik jest pytany o dystrybucję do pobrania.

 Proszę podać znacznik dystrybucji do pobrania lub ścieżkę do pliku
 pakietów kończącą się znakiem "/". Zazwyczaj znacznikiem dystrybucji
 jest coś w rodzaju: stable unstable testing non-US

 Dystrybucja [stable]:

Dystrybucja odnosi się do wersji Debiana: stable(stabilna) to najnowsza wydana wersja, a unstable (niestabilna) to wersja rozwojowa. non-US jest dostępna tylko na wybranych serwerach lustrzanych i zawiera pakiety, które wykorzystują technologie szyfrowania danych lub inne rzeczy, które nie mogą być eksportowane z serwerów umieszczonych w Stanach Zjednoczonych. Importowanie tych pakietów do Stanów Zjednoczonych jest jednakże legalne.

 Proszę podać komponenty do pobrania
 Zazwyczaj komponentem jest coś w rodzaju: main contrib non-free non-free-firmware

 Komponenty [main contrib non-free non-free-firmware]:

Lista komponentów jest listą pod-dystrybucji do pobrania. Dystrybucja jest podzielona ze względu na licencje oprogramowania: main (główna) zawiera pakiety zgodne z DFSG ("Wytycznymi Debiana w sprawie Wolnego Oprogramowania"),contrib i non-free zawierają pakiety, które zawierają restrykcje związane z ich używaniem lub rozpowszechnianiem.

Można dodać dowolną liczbę źródeł. Skrypt konfigurujący będzie kontynuował odpytywanie użytkownika dopóty, dopóki nie poda wszystkich źródeł, które chciał skonfigurować.

Przed rozpoczęciem używania programu dselect należy w menu tego programu wybrać "[U] Aktualizacja", abyzaktualizować listę dostępnych pakietów. To polecenie jest nadzbiorem polecenia apt-get update, zapewniającym programowi dselect dostęp do pobranych informacji o pakietach. "[U] Aktualizacja" musi być wykonana, nawet jeśli wcześniej uruchomiono apt-get update.

Następnie można wybrać pakiety do zainstalowania, używając opcji "[S] Wybór", a potem zainstalować te pakiety opcją "[I] Instalacja". Używanie metody APT czyni opcje "[C] Konfiguracja" i "[R] Usuwanie" bezużytecznymi, gdyż "[I] Instalacja" przeprowadza również te dwie operacje.

Domyślnie APT automatycznie usunie pliki pakietów (.deb), gdy tylko zostaną zainstalowane. Aby zmienić to zachowanie, proszę umieścić Dselect::clean "prompt"; w /etc/apt/apt.conf.