Podręcznik użytkownika APT

Version 2.9.1


Abstrakt

Dokument zawiera opis używania menadżera pakietów APT.


Spis treści

1. Ogólne
1.1. Budowa systemu pakietów
2. apt-get
3. DSelect
4. Interfejs
4.1. Uruchamianie
4.2. Raport stanu
4.3. Wyświetlanie stanu przetwarzania
4.4. Dpkg