aptituden käyttöliittymä

Valikkojen käyttö
Valikkokomennot
Näkymien käyttö
Vaihto root-tunnukselle

Tämä luku kuvaa ne aptituden käyttöliittymän osat, jotka eivät liity pakettien hallintaan.