Co je správce balíků?

Správce balíků si udržuje přehled o softwaru instalovaném na vašem počítači, umožňuje instalovat nový software, aktualizovat jej na novější verze, nebo nepotřebný software zase odstranit. Jak už název napovídá, správce balíků pracuje s balíky. Balík je množina souborů, které spolu nějak souvisí a mohou být (od)instalovány jako celek.

Balíkem je často samostatný program. Například oblíbený klient pro instant messaging gaim je obsažen v debianím balíku stejného jména. Na druhou stranu je běžné, že se programy skládají z několika navzájem provázaných balíků. Například program pro úpravu obrázků gimp se skládá z balíků gimp a gimp-data; mimo to jsou k dispozici další volitelné balíky, které obsahují dokumentaci, různé filtry apod. Je možný i obrácený případ, že jeden balík obsahuje více malých programů (například balík fileutils obsahuje několik běžných unixových příkazů jako ls, cp, atd.

Některé balíky pro svou funkčnost mohou vyžadovat jiné balíky. V Debianu mohou na sobě balíky záviset, doporučovat se, navrhovat se, porušovat se, nebo spolu být v konfliktu.

Hlavním úkolem správce balíků je poskytnout uživateli rozhraní pro správu balíků instalovaných na jeho počítači. Takové rozhraní nabízí třeba aptitude, která staví na systému správy balíků apt.