aptitude - příručka uživatele

Verze 0.4.11.9

Daniel Burrows

Miroslav Kuře

Český překlad 

Tento manuál je svobodný software; můžete jej šířit a/nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License verze 2 nebo (dle vašeho uvážení) novější tak, jak ji zveřejňuje Free Software Foundation.

Tento manuál je distribuovaný v naději, že bude užitečný, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Pro více podrobností se podívejte do licence GNU General Public License.

Kopii GNU General Public License byste měli obdržet s tímto manuálem. Pokud tomu tak není, napište na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA


Obsah

Úvod
Co je vlastně aptitude?
Co je správce balíků?
Co je systém apt?
Jak získat aptitude?
Připravené balíky, aneb řešení pro 99% uživatelů
Sestavení aptitude ze zdrojových kódů
Sledování vývoje aptitude
1. Začínáme
Používáme aptitude
Základy aptitude
Pohyb v seznamu balíků
Hledání balíků podle jmen
Správa balíků
Aktualizace seznamu a instalace balíků
Používání aptitude z příkazové řádky
2. aptitude - referenční příručka
Uživatelské rozhraní aptitude
Používání menu
Příkazy menu
Práce s několika pohledy
Přepnutí na uživatele root
Správa balíků
Správa seznamu balíků
Získání informací o balíku
Změna stavu balíků
Řešení problémů se závislostmi
Stažení, instalace a odstranění balíků
Pochopení a správa důvěryhodnosti balíků
Správa automaticky instalovaných balíků
Vyhledávací vzory
Hledání řetězců
Zkrácená forma vyhledávacích termů
Hledání a verze balíků
Explicitní cíle
Přehled vyhledávacích vzorů
Přizpůsobení aptitude
Přizpůsobení seznamu balíků
Přizpůsobení klávesových zkratek
Přizpůsobení barvy textu a úprava stylů
Přizpůsobení rozložení obrazovky
Konfigurační soubor
Témata
Hraní minového pole
3. Často kladené otázky
4. Poděkování
I. Přehled příkazů
aptitude — vysokoúrovňové rozhraní k balíčkovacímu systému
aptitude-create-state-bundle — zabalí aktuální stav aptitude
aptitude-run-state-bundle — rozbalí archiv se stavem balíků a spustí na něm aptitude

Seznam obrázků

2.1. Příkazy dostupné z menu Akce
2.2. Příkazy dostupné z menu Zpět
2.3. Příkazy dostupné z menu Balík
2.4. Příkazy dostupné z menu Řešitel
2.5. Příkazy dostupné z menu Hledat
2.6. Příkazy dostupné v menu Volby
2.7. Příkazy dostupné z menu Pohledy
2.8. Příkazy dostupné v menu Nápověda
2.9. Hodnoty příznaku aktuální stav
2.10. Hodnoty příznaku akce
2.11. Syntaxe termu ?for
2.12. Upravitelné styly v aptitude

Seznam tabulek

2.1. Rychlý průvodce vyhledávacími termy

Seznam příkladů

2.1. Použití termu ?=.
2.2. Použití termu ?bind
2.3. Použití termu ?for