Jméno

aptitude-run-state-bundle — rozbalí archiv se stavem balíků a spustí na něm aptitude

Přehled

aptitude-run-state-bundle [volby...] vstupní-soubor [ program | [argumenty-programu...]]

Popis

aptitude-run-state-bundle rozbalí zadaný archiv obsahující stav balíků do dočasného adresáře, spustí na něm program se zadanými argumenty-programu a poté dočasný adresář smaže. Není-li program zadán, použije se výchozí aptitude(8). Archivy se stavem balíků vytváří nástroj aptitude-create-state-bundle(1).

Volby

Následující volby se mohou objevit na příkazové řádce před vstupním souborem. Cokoliv zadaného za vstupním souborem je považováno za argumenty pro program.

--append-args

Při spouštění programu umístí parametry určující umístění archivu na konec příkazové řádky. Výchozí chování je je umístit na začátek.

--help

Zobrazí krátkou nápovědu a skončí.

--prepend-args

Při spouštění programu umístí parametry určující umístění archivu na začátek příkazové řádky, což je výchozí chování. Přebíjí tak předchozí výskyty --append-args.

--no-clean

Po spuštění příkazu neodstraní rozbalený stavový adresář, což lze využít pro ladění. Jméno stavového adresáře se vypíše po skončení příkazu.

Tato volba se zapne automaticky při použití --statedir.

--really-clean

Po spuštění příkazu odstraní rozbalený stavový adresář i v případech, kdy byly použity volby --no-clean nebo --statedir.

--statedir

Nebude brát vstupní-soubor jako archiv, ale jako již rozbalený stavový adresář. Můžete využít pro přístup ke stavovému adresáři, který byl vytvořen dřívějším spuštěním s parametrem --no-clean.

--unpack

Rozbalí vstupní soubor do dočasného adresáře, ale nespustí program.

Viz také

aptitude-create-state-bundle(1), aptitude(8) a apt(8)