Přehled příkazů


Obsah

aptitude — vysokoúrovňové rozhraní k balíčkovacímu systému
aptitude-create-state-bundle — zabalí aktuální stav aptitude
aptitude-run-state-bundle — rozbalí archiv se stavem balíků a spustí na něm aptitude