Jméno

aptitude-create-state-bundle — zabalí aktuální stav aptitude

Přehled

aptitude-create-state-bundle [volby...] výstupní-soubor

Popis

aptitude-create-state-bundle vytvoří komprimovaný archiv souborů, které jsou třeba pro reprodukci aktuálního stavu balíků. Do archivu se ukládají následující soubory:

  • $HOME/.aptitude

  • /var/lib/aptitude

  • /var/lib/apt

  • /var/cache/apt/*.bin

  • /etc/apt

  • /var/lib/dpkg/status

Výstup tohoto programu se dá použít jako argument programu aptitude-run-state-bundle(1).

Volby

--force-bzip2

Obchází automatické rozpoznávání kompresního algoritmu. aptitude-create-state-bundle ve výchozím nastavení používá bzip2(1), pokud není dostupný, použije gzip(1) Použitím tohoto parametru vynutíte použití bzip2u i v případech, kdy se zdá, že není přítomen.

--force-gzip

Obchází automatické rozpoznávání kompresního algoritmu. aptitude-create-state-bundle ve výchozím nastavení používá bzip2(1), pokud není dostupný, použije gzip(1) Použitím tohoto parametru vynutíte použití gzipu, i když je přítomen bzip2.

--help

Zobrazí krátkou nápovědu a skončí.

--print-inputs

Zobrazí seznam souborů a adresářů, které budou uloženy do archivu.

Formát souboru

Archiv je standardní tar(1) komprimovaný bzip2(1)em nebo gzip(1)em. Všechny vstupní adresáře jsou ukotveny v ..

Viz také

aptitude-run-state-bundle(1), aptitude(8) a apt(8)