Přepnutí na uživatele root

Některé akce, jako třeba aktualizace seznamu balíků, může provádět pouze uživatel root. Máte-li aptitude spuštěnou pod běžným uživatelem a pokusíte se provést akci, která vyžaduje rootovská práva, aptitude se vás zeptá, zda se chcete přepnout na uživatele root.

Pokud zvolíte Stát se rootem, aptitude se vás zeptá na příslušné heslo a bude-li správné, provede požadovanou akci. Pozor! Uživatelem root zůstanete i po dokončení akce!

Pro přepnutí na účet uživatele root nemusíte čekat, až spustíte choulostivou akci, ale kdykoliv můžete použít příkaz AkceStát se rootem. Veškeré změny, které jste provedli ještě jako běžný uživatel, budou zachovány (ovšem uloží se až při ukončení aptitude).