Správa balíků

Správa seznamu balíků
Získání informací o balíku
Změna stavu balíků
Řešení problémů se závislostmi
Stažení, instalace a odstranění balíků
Pochopení a správa důvěryhodnosti balíků
Správa automaticky instalovaných balíků

Tato sekce vysvětluje práci se seznamem balíků, instalaci nového softwaru a odinstalaci starého.