Změna stavu balíků

Následující příkazy slouží ke změně stavu balíků. Změny nabudou účinnosti při příštím spuštění instalace; do té doby můžete všechny příkazy vrátit zpět příkazem ZpětZpět (Control+u).

Pro aplikování příkazu jednoduše vyberte balík ze seznamu balíků a spusťte příkaz. Tyto příkazy můžete použít také na celé skupiny balíků tak, že vyberete záhlaví skupiny (např. Aktualizovatelné balíky) a spustíte požadovaný příkaz.

PříkazPopis
Instalovat: BalíkInstalovat (+)

Označí vybraný balík pro instalaci.

Jestliže balík není nainstalován, nainstaluje se. Jestliže již nainstalován je, bude aktualizován (pokud je to možné) a zruší se všechny příznaky, které aktualizaci bránily (např. Podržení).

Odstranit: BalíkOdstranit (-)

Označí vybraný balík pro odstranění.

Pokud je balík instalovaný, bude odstraněn.

Vyčistit: BalíkVyčistit (_)

Označí vybraný balík pro vyčištění.

Pokud je balík nainstalován, bude odstraněn včetně konfiguračních souborů. Pokud již byl odstraněn, ale v systému po něm zůstaly nějaké soubory, budou také odstraněny.

Ponechat: BalíkPonechat (:)

U vybraného balíku nastaví, že má zůstat v aktuální verzi.

Veškeré předchozí naplánované akce - instalace, odstranění nebo aktualizace - budou zrušeny. Zruší se i podržení v aktuálním stavu.

Podržet: BalíkPřidržet (=)

Převede balík do stavu trvalého podržení.

Podobně jako u předchozího se u balíku zruší všechny plánované akce, ale navíc se balík nebude automaticky aktualizovat. [a] Podržení bude platit tak dlouho, dokud jej explicitně nezrušíte např. příkazem AkceInstalovat/odstranit balíky (g).

Zakázat aktualizaci: BalíkZakázat verzi (F)

Balík nebude automaticky aktualizován[a] na novější verzi. Pokud již byla aktualizace naplánovaná, bude zrušena.

Použijete-li tento příkaz na konkrétní verzi balíku, balík na ni nebude aktualizován. Najednou může být zakázaná pouze jedna verze.

Tato funkce existuje hlavně pro pohodlí uživatelů nestabilní distribuce, aby mohli přeskakovat známé nefunkční verze balíků.

Reinstalovat: klávesa L

Znovu nainstaluje vybraný balík.

Poznamenejme, že příznak reinstalace se nezachová po ukončení aptitude nebo po skončení instalace. (Je to kvůli tomu, že programy dpkg a apt nenabízí možnost zjistit, zda byla reinstalace úspěšná.)

BalíkSpravovat automaticky (M), BalíkSpravovat ručně (m)

Nastaví příznak, zda je balík brán jako instalovaný automaticky nebo na vyžádání. Automaticky instalované balíky totiž budou - pokud na nich už žádný balík nezávisí - odstraněny. Pro více informací nahlédněte do „Správa automaticky instalovaných balíků“.

[a] Tj. nebude ovlivněn akcemi AkceOznačit aktualizovatelné (U) nebo z příkazové řádky full-upgrade a safe-upgrade.

Kromě zmíněných příkazů, které ovlivňují vybraný balík, existují ještě dva příkazy, které ovlivní spoustu balíků bez ohledu na to, co je vybráno. AkceZapomenout nové balíky (f) vymaže stav nový u všech balíků v seznamu a AkceOznačit aktualizovatelné (U) označí každý aktualizovatelný balík pro aktualizaci (kromě balíků, které jsou podrženy nebo by byly aktualizovány na zakázanou verzi).

[Poznámka]Poznámka

Všechny změny týkající se stavu balíků se automaticky ukládají při ukončení programu, aktualizaci seznamu balíků nebo při spuštění instalace. Nechcete-li uložit provedené změny, můžete aptitude ukončit klávesovou zkratkou Ctrl-C.