Používání aptitude z příkazové řádky

Kromě celoobrazovkového režimu popsaného v minulé sekci nabízí aptitude i správu balíků z příkazové řádky podobně, jako program apt-get. Tato sekce pokrývá pouze nejčastější příkazy. Pro úplný seznam se podívejte do aptitude - přehled příkazů.

Obecně bude spuštění aptitude v příkazovém režimu vypadat takto:

aptitude akce [argumenty...]

akce říká aptitude, co má vlastně udělat. Ostatní argumenty jsou většinou volitelné, často se zde zadávají názvy balíků a různé přepínače[4].

Nejdůležitější akce jsou:

aptitude update

Příkaz aktualizuje seznam balíků, jako kdybyste v celoobrazovkovém režimu stiskli klávesu u.

aptitude safe-upgrade

Příkaz aktualizuje všechny aktualizovatelné balíky na novější verze. Pokud by aktualizací nastal konflikt, a bylo by potřeba pro aktualizaci nějakého balíku odstranit jiný nainstalovaný balík, pak se aktualizace neprovede. Chcete-li přesto aktualizovat, použijte příkaz full-upgrade.

aptitude full-upgrade

Tento příkaz se také pokusí aktualizovat všechny aktualizovatelné balíky, ale oproti safe-upgrade je při řešení závislostí mnohem agresivnější: Bude instalovat a odstraňovat balíky tak dlouho, dokud uspokojivě nevyřeší všechny závislosti. Z povahy tohoto příkazu vyplývá, že může způsobit nečekané následky a tudíž byste jej měli používat s rozvahou.

[Poznámka]Poznámka

Z historických důvodů se tento příkaz dříve jmenoval dist-upgrade a aptitude jej stále rozpoznává.

aptitude [ install | remove | purge ] balík1 [balík2...]

Tyto příkazy nainstalují, odstraní, nebo vyčistí[5] zadané balíky. Instalování již nainstalovaného balíku buď neudělá nic, nebo, pokud se dá balík aktualizovat, se aktualizuje na novější verzi.

aptitude search vzor1 [vzor2...]

Příkaz hledá balíky jejichž název obsahuje libovolný ze zadaných vzorů a výsledky vypisuje na terminál. Zadaný vzor nemusí být jen text, ale celý regulární výraz (viz kapitola „Vyhledávací vzory“). [6] Například aptitude search gnome kde vypíše všechny balíky, jejichž jméno obsahuje řetězec gnome nebo kde.

aptitude show balík1 [balík2...]

Na terminál zobrazí informace o každém balíku.

Všechny příkazy, které instalují, aktualizují a odstraňují balíky, přijímají parametr -s, což značí simulovat. Když na příkazové řádce použijete tento parametr, program se chová jako obvykle, ale ve skutečnosti žádné soubory nemaže ani neinstaluje.

aptitude občas zobrazí výzvu podobnou této:

Následující NOVÉ balíky budou nainstalovány automaticky:
 space-orbit-common
Následující NOVÉ balíky budou instalovány:
 space-orbit space-orbit-common
0 balíků aktualizováno, 2 nově instalováno, 0 k odstranění a 0 neaktualizováno.
Potřebuji stáhnout 3200kB archívů. Po rozbalení bude použito 8413kB.
Chcete pokračovat? [Y/n/?]

Kromě zřejmých možností Ano a Ne máte k dispozici řadu příkazů, kterými můžete změnit styl zobrazení a/nebo zadat další akce. Například příkazem s u každého balíku zobrazíte nebo skryjete informace o místě, které balík na disku zabere.

Chcete pokračovat? [Y/n/?] s

Změny velikostí budou zobrazeny.

Následující NOVÉ balíky budou nainstalovány automaticky:
 space-orbit-common <+8020kB>
Následující NOVÉ balíky budou instalovány:
 space-orbit <+393kB> space-orbit-common <+8020kB>
0 balíků aktualizováno, 2 nově instalováno, 0 k odstranění a 0 neaktualizováno.
Potřebuji stáhnout 3200kB archívů. Po rozbalení bude použito 8413kB.
Chcete pokračovat? [Y/n/?]

Podobně příkaz d zobrazí informace o automaticky instalovaných nebo odstraněných balících:

Následující NOVÉ balíky budou nainstalovány automaticky:
 space-orbit-common (D: space-orbit)
Následující NOVÉ balíky budou instalovány:
 space-orbit space-orbit-common
0 balíků aktualizováno, 2 nově instalováno, 0 k odstranění a 0 neaktualizováno.
Potřebuji stáhnout 3200kB archívů. Po rozbalení bude použito 8413kB.

Výpis nám říká, že space-orbit-common bude instalován automaticky, protože na něm závisí space-orbit. Seznam všech možných příkazů můžete získat klávesou ?.

Pokud váš požadavek naruší závislosti takovým způsobem, že nemohou být vyřešeny triviálním zásahem, aptitude se raději zeptá, co má dělat:

Následující balíky jsou PORUŠENY:
 libsdl1.2debian
Následující balíky budou ODSTRANĚNY:
 libsdl1.2debian-alsa
.
.
.
Následující akce vyřeší tyto závislosti:

Instalovat následující balíky:
libsdl1.2debian-all [1.2.12-1 (unstable)]

Skóre je 41

Přijmout toto řešení? [Y/n/q/?]

Klávesou y nebo enter přijmete navrhované řešení, stiskem n se zobrazí druhé nejlepší řešení (třetí, čtvrté, …):

Přijmout toto řešení? [Y/n/q/?] n
Následující akce vyřeší tyto závislosti:

Instalovat následující balíky:
libsdl1.2debian-esd [1.2.12-1 (unstable)]

Skóre je 19

Přijmout toto řešení? [Y/n/q/?]

V režimu řešení závislostí můžete, podobně jako na hlavní příkazové řádce, provádět mnoho dodatečných akcí, včetně ruční změny stavu balíků. Seznam dostupných akcí naleznete pod klávesou ?.

Klávesa q ukončí všechny snahy o automatické vyřešení závislostí a nabídne vám, zda chcete vyřešit závislosti ručně:

Přijmout toto řešení? [Y/n/q/?] q
aptitude se nepodařilo najít řešení těchto závislostí. Můžete je buď
vyřešit ručně, nebo skončit klávesou „n“.
Následující balíky mají nesplněné závislosti:
 libsdl1.2debian: Závisí na: libsdl1.2debian-alsa (= 1.2.12-1) ale ten nelze nainstalovat nebo
               libsdl1.2debian-all (= 1.2.12-1) ale ten nelze nainstalovat nebo
               libsdl1.2debian-esd (= 1.2.12-1) ale ten nelze nainstalovat nebo
               libsdl1.2debian-arts (= 1.2.12-1) ale ten nelze nainstalovat nebo
               libsdl1.2debian-oss (= 1.2.12-1) ale ten nelze nainstalovat nebo
               libsdl1.2debian-nas (= 1.2.12-1) ale ten nelze nainstalovat nebo
               libsdl1.2debian-pulseaudio (= 1.2.12-1) ale ten nelze nainstalovat
Vyřešit tyto závislosti ručně? [N/+/-/_/:/?]

Pro vyřešení porušených závislostí nyní můžete použít libovolné příkazy pro změnu stavu balíků. Seznam dostupných příkazů naleznete pod klávesou ?. Klávesou n nebo enter aptitude ukončíte.

Vyřešit tyto závislosti ručně? [N/+/-/_/:/?] n
Přerušeno.

Pro úplný přehled vlastností a parametrů příkazového režimu aptitude se podívejte do kapitoly Přehled příkazů.[4] Přepínač mívá podobu pomlčky následované písmenem, např. -a, -v, apod.

[5] Termín vyčistit znamená, že balík bude odstraněn včetně jeho konfiguračních souborů

[6] Ve skutečnosti platí to samé i o ostatních příkazech, které vyžadují jako parametr název balíku (např. install nebo show).