Aktualizace seznamu a instalace balíků

V tomto okamžiku již víte o aptitude dost na to, abyste mohli v systému provádět změny.

Svůj seznam dostupných balíků byste měli pravidelně aktualizovat vůči seznamům na debianích serverech, abyste měli přehled o nových balících a novějších verzích balíků stávajících. Tuto akci provedete jednoduše stiskem klávesy u. Během stahování můžete kdykoliv stisknout klávesu q a stahování zastavit.

Když budete mít seznam balíků aktuální, můžete vybrat balíky, jež chcete instalovat, odstranit, nebo aktualizovat, jak je popsáno v předchozí sekci. Přehled provedených změn získáte klávesou g. Kupříkladu při instalaci balíku kaffeine-mozilla z předchozího příkladu se objeví následující obrazovka:

Jak je vidět, aptitude se automaticky rozhodla instalovat balík kaffeine, protože jej kaffeine-mozilla vyžaduje. Nyní se můžete rozhodnout, zda budete v instalaci pokračovat (klávesa g), nebo zda instalaci přerušíte (klávesa q).