Kapitola 2. aptitude - referenční příručka

Obsah

Uživatelské rozhraní aptitude
Používání menu
Příkazy menu
Práce s několika pohledy
Přepnutí na uživatele root
Správa balíků
Správa seznamu balíků
Získání informací o balíku
Změna stavu balíků
Řešení problémů se závislostmi
Stažení, instalace a odstranění balíků
Pochopení a správa důvěryhodnosti balíků
Správa automaticky instalovaných balíků
Vyhledávací vzory
Hledání řetězců
Zkrácená forma vyhledávacích termů
Hledání a verze balíků
Explicitní cíle
Přehled vyhledávacích vzorů
Přizpůsobení aptitude
Přizpůsobení seznamu balíků
Přizpůsobení klávesových zkratek
Přizpůsobení barvy textu a úprava stylů
Přizpůsobení rozložení obrazovky
Konfigurační soubor
Témata
Hraní minového pole
 

The White Rabbit put on his spectacles. Where shall I begin, please your Majesty? he asked.

Begin at the beginning, the King said gravely, and go on till you come to the end: then stop.

 
 -- Lewis Carrol, Alice in Wonderland

aptitude je rozsáhlý program se spoustou vlastností a občas je obtížné vzpomenout si, jak se některá věc provádí, nebo dokonce že je taková věc možná. Vskutku. Autor dostává spoustu námětů na zlepšení aptitude, ale velká část z nich už je v programu dávno obsažena, jen je najít.[7]

Aby nedocházelo k situacím jako v předchozím odstavci, vznikla tato referenční příručka, ve které naleznete popis každé vlastnosti a každého konfiguračního parametru aptitude. Hledáte-li jemný úvod do nejdůležitějších vlastností aptitude, přečtěte si kapitolu 1 – „Začínáme.

[Poznámka]Poznámka

Vzhled a chování aptitude se dá v mnoha směrech přizpůsobit a popis všech možných eventualit je téměř nadlidský úkol. Tato příručka popisuje práci programu při implicitním nastavení. O přizpůsobení aptitude pojednává kapitola „Přizpůsobení aptitude.[7] Nutno říci, že počet těchto požadavků se rapidně snížil po prvním vydání této příručky a bylo by pěkné kdyby spolu tyto dvě události souvisely.