Získání informací o balíku

Seznam balíků
Podrobné informace o balíku

Informace o balících jsou v aptitude umístěny na několika místech. Seznam balíků nabízí rychlý přehled o stavu každého balíku, podrobnosti jsou však skryty v dalších pohledech.

Seznam balíků

Seznam balíků poskytuje kouknu-a-vidím souhrn o stavu balíku. Například řádek s programem webmin vypadá na autorově počítači takto:

piAU webmin                    +5837kB <žádná>   1.160-2

Čtyři znaky na levém okraji obrazovky ukazují, že balík momentálně není nainstalován (p), ale při nejbližší příležitosti nainstalován bude (i), že byl vybrán k instalaci automaticky (A) a že není důvěryhodný (U). Na pravé straně jsou vidět aktuální a nejnovější dostupné verze spolu s informací o tom, kolik místa na disku tato instalace zabere.

[Tip]Tip

Pohled na balíky si můžete přizpůsobit dle libosti, podrobnosti naleznete v kapitole „Přizpůsobení zobrazení balíků“.

Tyto čtyři příznaky na levé straně obrazovky poskytují základní informace o stavu balíku. První znak zobrazuje aktuální stav, druhý značí akci, která se má s balíkem provést, třetí znak říká, zda byl balík instalován automaticky (viz „Správa automaticky instalovaných balíků“) a čtvrtý upozorňuje, zda je balík důvěryhodný (viz „Pochopení a správa důvěryhodnosti balíků“).

Možné hodnoty příznaků aktuální stav a akce jsou popsány v tabulkách 2.9 – „Hodnoty příznaku aktuální stav a 2.10 – „Hodnoty příznaku akce.

Obrázek 2.9. Hodnoty příznaku aktuální stav

i- Balík je nainstalován a všechny jeho závislosti jsou splněny.
c- Balík byl odstraněn, ale jeho konfigurační soubory jsou stále v systému.
p- Balík byl odstraněn včetně konfiguračních souborů, anebo nikdy nebyl nainstalován.
v- Balík je pouze virtuální.
B- Balík má poškozené závislosti.
u- Balík byl rozbalen, ale ještě nebyl nakonfigurován.
C- Částečně zkonfigurovaný: konfigurace balíku byla přerušena.
H- Částečně instalovaný: instalace balíku byla přerušena.

Obrázek 2.10. Hodnoty příznaku akce

i-Balík bude instalován.
u-Balík bude aktualizován.
d- Balík bude odstraněn, ale jeho konfigurační soubory zůstanou v systému. (Rozhodnete-li se jej znovu nainstalovat, nebudete ho muset zdlouhavě nastavovat, ale využije se stávající nastavení.)
p- Balík bude vyčištěn (tj. smazán včetně konfiguračních souborů).
h- Balík bude podržen ve stávající verzi. Dokud podržení nezrušíte, balík nebude aktualizován ani když bude k dispozici novější verze.
F- Aktualizace tohoto balíku byla zakázána.
r- Balík bude reinstalován.
B- Balík je poškozený - některé jeho závislosti nebudou splněny. Dokud budete mít poškozené balíky, aptitude vám nedovolí nic instalovat, aktualizovat a tím méně odstraňovat.

Pokud váš terminál podporuje barvy, aptitude je využije pro zvýraznění stavu balíků. Barvy pozadí:

Černá

Balík nemůže být aktualizován, nebude instalován a nemá žádné problémy se závislostmi. Je-li balík nainstalován, bude jeho název zvýrazněn.

Zelená

Balík bude instalován.

Modrá

Balík je momentálně nainstalován a bude aktualizován.

Fuchsiová

Balík je momentálně nainstalován, ale bude odstraněn.

Bílá

Balík je momentálně nainstalován a je podržen ve své aktuální verzi: automatické aktualizace jej budou ignorovat.

Červená

Balík je poškozen: některé z jeho závislostí nebudou splněny.

A konečně spodní polovina obrazovky zobrazuje dlouhý popis. Když aptitude zjistí, že má balík prsty v nějakém závislostním problému, pokusí se zde tento problém popsat. Mezi popisem balíku a jeho závislostmi se můžete přepínat klávesou i.

Podrobné informace o balíku

Stisk klávesy Enter zobrazí podrobné informace o vybraném balíku:

Tento pohled se dá ovládat stejně, jako seznam balíků. Například na předchozím obrázku jsem rozbalil nesplněnou závislost na apt-doc, čímž se zobrazily dostupné verze apt-doc, které mohou tuto závislost splnit. S verzemi lze pracovat stejně jako s balíky: například pro instalaci balíku apt-doc ve verzi 0.5.25 označíte příslušný řádek a stisknete klávesu +.

[Tip]Tip

Pro rychlé splnění závislosti ji vyberte a stiskněte +; aptitude se pokusí ji splnit.

Kromě závislostí balíku můžete vidět i názvy virtuálních balíků, které poskytuje, balíky, které na něm závisí a úplně dole také dostupné verze vybraného balíku.

Jako obvykle můžete tuto obrazovku opustit klávesou q a vrátit se tak do předchozího pohledu. Pro větší pohodlí existuje ještě několik menších pohledů, které zobrazují pouze vybranou podmnožinu informací o balíku. Klávesa v zobrazí pouze dostupné verze, d závislosti a r reverzní závislosti (které balíky závisí na vybraném balíku).