Používání menu

Menu na nejhornějším řádku obrazovky obsahuje nejdůležitější příkazy dostupné v aptitude. Pro vstup do menu slouží klávesa Control+t, pohyb po menu zajišťují šipky a výběr položky se provádí klávesou Enter.

Některé položky menu mají také ve svém názvu zvýrazněný znak, tzv. horkou klávesu. Pokud máte menu otevřené, můžete touto klávesou rychle aktivovat danou položku.

Dále mají některé položky menu za svým názvem klávesu (nebo klávesovou kombinaci), která slouží ke spuštění dané položky bez nutnosti vstupovat do menu, tj. přímo ze seznamu balíků.

Ve zbytku příručky budeme příkazy menu označovat následovně: MenuPoložka (klávesa), což značí Položku umístěnou v menu Menu, kterou můžete vyvolat klávesou klávesa.