Vyhledávací vzory

Hledání řetězců
Zkrácená forma vyhledávacích termů
Hledání a verze balíků
Explicitní cíle
Přehled vyhledávacích vzorů

Řetězec, který zadáváte při hledání balíku nebo při omezování zobrazení, se nazývá vyhledávací vzor. Přestože většina hledání používá pouze hledání podle jména, aptitude vám nebrání ve vytváření komplexnějších dotazů.

[Poznámka]Poznámka

Vyhledávací vzory nemusíte používat pouze v celoobrazovkovém režimu, ale také u některých řádkových příkazů. Podrobnosti naleznete v kapitole Přehled příkazů.

Vyhledávací vzor se skládá z jedné nebo více podmínek (někdy nazývaných termy). Balíky se shodují se vzorem, pokud se shodují se všemi jeho termy. Termy obvykle začínají otazníkem (?), za kterým následuje jméno termu. Například term ?name vyhledává v názvech balíků, zatímco ?version se dívá na jejich verze. Případné parametry termu se uvádí v kulatých závorkách za názvem termu (více se dozvíte v dokumentaci k jednotlivým termům).

[Poznámka]Poznámka

Text bez úvodního ? je také považován za vyhledávací vzor: aptitude se pokusí hledat tento řetězec v názvech balíků. Protože je ? v oblasti regulárních výrazů speciálním metaznakem, aptitude u těchto řetězců nezačínajících otazníkem nerozpozná otazník dále v řetězci jako začátek dalšího termu. To znamená, že vyhledávací vzor apt?name(python) nebude hledat balíky, jejichž jméno obsahuje řetězec apt současně s řetězcem python, ale bude hledat balíky, jejichž jména odpovídají regulárnímu výrazu apt?name(python).

[Varování]Varování

Zadávání vyhledávacích vzorů bez úvodního ? (nebo ~) je poskytováno z historických důvodů pro zjednodušení interaktivního používání a bude v budoucnu odstraněno. Pokud voláte aptitude z různých skriptů a jiných programů, měli byste vždy používat doporučenou formu hledání: ?name(emacs) nebo ~nemacs, ne jen pouhé emacs).