Přizpůsobení barvy textu a úprava stylů

Barvy a grafické styly používané v aptitude pro zobrazení textu můžete přizpůsobit dle svého výtvarného cítění. Každý grafický prvek má svůj style, který popisuje konkrétní barvy a vizuální prvky, které se použijí pro zobrazení prvku. Styly mají podobu seznamu barev a atributů. Seznam nutně nemusí být vyčerpávající; pokud nejsou některé barvy nebo atributy zadány, jejich hodnoty se převezmou z okolního grafického kontextu. Ve skutečnosti má většina grafických prvků prázdný styl.

Styl můžete změnit vytvořením konfigurační skupiny stejného jména v konfiguračním souboru aptu nebo aptitude. Například styl MenuBorder se používá pro vykreslení rámečku okolo rozbaleného menu. Implicitně se rámeček kreslí tučně bílou barvou na modrém pozadí. Přidáte-li do konfiguračního souboru následující text, změníte barvu pozadí na azurovou:

Aptitude::UI::Styles {
  MenuBorder {fg white; bg cyan; set bold;};
};

Jak je vidět, nastavení stylu se skládá ze série instrukcí. Mezi nejběžnější instrukce patří:

fg barva

Nastaví barvu popředí (barvu textu) na zadanou barvu. Seznam barev použitelných v aptitude naleznete níže.

bg barva

Nastaví barvu pozadí na zadanou barvu. Seznam barev použitelných v aptitude naleznete níže.

set atribut

Zapne zobrazení zadaného atributu textu. Seznam dostupných atributů naleznete níže.

clear atribut

Vypne zobrazení zadaného atributu textu. Seznam dostupných atributů naleznete níže.

flip atribut

Přepne zobrazení zadaného atributu textu: pokud je v obklopujícím prvku povolen, tak se vypne a naopak. Seznam dostupných atributů naleznete níže.

aptitude rozpoznává následující barvy: black (černá), blue (modrá), cyan (modrozelená), green (zelená), magenta (fuchsiová), red (červená), white (bílá) a yellow (žlutá)[17]. Místo konkrétní barvy pozadí můžete zadat i default (výchozí), což použije momentální barvu pozadí nastavenou v terminálu (tzn. to může být barva, obrázek nebo i průhlednost). Ze stylů můžete použít:

blink

Zapne blikající text.

bold

Zjasní barvu popředí textu (nebo pozadí, pokud je zapnuto reverzní zobrazení).

dim

Na některých terminálech text ještě více ztmaví. Na běžných linuxových terminálech nebyl pozorován žádný efekt.

reverse

Prohodí barvy popředí a pozadí. Mnoho grafických prvků tohoto atributu využívá pro zvýraznění vybraného prvku.

standout

Zapne nejlepší zvýrazňovací režim terminálu. V xtermu má podobný, ale ne stejný efekt jako reverzní zobrazení. Chování na jiných terminálech se může lišit.

underline

Zapne podtržení textu.

Najednou můžete zadat i více atributů, stačí je oddělit čárkami. Například set bold,standout;.

[Poznámka]Poznámka

Jak je možná vidět z předchozího, je interpretace stylů a textových atributů silně závislá na použitém terminálu. Abyste zjistili, co přesně daná volba udělá na vašem terminálu, budete asi muset chvíli experimentovat.

V aptitude může upravit následující styly:

Obrázek 2.12. Upravitelné styly v aptitude

StylVýchozíPopis
Bulletfg yellow; set bold; Styl pro zobrazení odrážek v seznamech.
ChangelogNewerVersionset bold; Styl pro zobrazení novějších záznamů v seznamu změn balíku. Poznamenejme, že aptitude bude zvýrazňovat záznamy pouze v případě, že máte nainstalován balík libparse-debianchangelog-perl.
Defaultfg white; bg black; Základní styl obrazovky.
DepBrokenfg black; bg red; Styl pro zobrazení nesplněných závislostí.
DisabledMenuEntryfg black; bg blue; set dim; Styl pro položky menu, které jsou zakázány a tedy nejdou použít.
DownloadHitfg black; bg green; Styl pro naznačení, že soubor byl nalezen, ale je nezměněn, tudíž se nebude stahovat.
DownloadProgressfg blue; bg yellow; Styl pro zobrazení postupu stahování.
EditLinefg white; bg black; clear reverse; Styl vstupní řádky (například výzva pro vyhledávání).
Errorfg white; bg red; set bold; Styl pro zobrazení chybových hlášek.
Headerfg white; bg blue; set bold; Styl pro zobrazení záhlaví.
HighlightedMenuBarfg white; bg blue; set bold,reverse; Styl pro zobrazení vybrané položky v pruhu menu.
HighlightedMenuEntryfg white; bg blue; set bold,reverse; Styl pro zobrazení vybrané položky v rozbalovacím menu.
MediaChangefg yellow; bg red; set bold; Styl pro zobrazení výzvy na vložení dalšího CD.
MenuBarfg white; bg blue; set bold; Styl pro zobrazení pruhu menu.
MenuBorderfg white; bg blue; set bold; Styl pro zobrazení orámování okolo menu.
MenuEntryfg white; bg blue; Styl pro zobrazení položek menu.
MineBombColorfg red; set bold; Styl pro zobrazení bomb v Minovém poli.
MineBorderset bold; Styl pro zobrazení rámu okolo hrací desky v Minovém poli.
MineFlagColorfg red; set bold; Styl pro zobrazení vlajek v Minovém poli.
MineNumberRůzné Styl pro zobrazení čísla N v Minovém poli. N může nabývat hodnot od 0 do 8.
MultiplexTabfg white; bg blue; Styl pro zobrazení ostatních záložek, než je aktuálně vybraná.
MultiplexTabHighlightedfg blue; bg white; Styl pro zobrazení aktuálně vybrané záložky.
PkgBrokenfg red; flip reverse; Styl pro zobrazení balíků, které mají nesplněné závislosti.
PkgBrokenHighlightedfg red; Styl pro zobrazení vybraného balíku s nesplněnými závislostmi.
PkgNotInstalled  Styl pro zobrazení balíků, které momentálně nejsou instalovány a nebudou instalovány.
PkgNotInstalledHighlighted  Styl pro zobrazení vybraného balíku, který momentálně není instalován a nebude instalován.
PkgIsInstalledset bold; Styl pro zobrazení balíků, které jsou momentálně instalovány a pro které není naplánovaná žádná akce.
PkgIsInstalledHighlightedset bold; flip reverse; Styl pro zobrazení vybraného balíku, který je momentálně instalován a pro který není naplánovaná žádná akce.
PkgToDowngradeset bold; Styl pro zobrazení balíků, které budou degradovány.
PkgToDowngradeHighlightedset bold; flip reverse Styl pro zobrazení vybraného balíku, který bude degradován.
PkgToHoldfg white; flip reverse; Styl pro zobrazení balíků, které jsou podrženy v aktuální verzi.
PkgToHoldHighlightedfg white; Styl pro zobrazení vybraného balíku podrženého v aktuální verzi.
PkgToInstallfg green; flip reverse; Styl pro zobrazení balíků, které budou instalovány (ne aktualizovány) nebo reinstalovány.
PkgToInstallHighlightedfg green; Styl pro zobrazení vybraného balíku, který bude instalován (ne aktualizován) nebo reinstalován.
PkgToRemovefg magenta; flip reverse; Styl pro zobrazení balíků, které budou odstraněny nebo vyčištěny.
PkgToRemoveHighlightedfg magenta; Styl pro zobrazení vybraného balíku, který bude odstraněn nebo vyčištěn.
PkgToUpgradefg cyan; flip reverse; Styl pro zobrazení balíků, které budou aktualizovány.
PkgToUpgradeHighlightedfg cyan; Styl pro zobrazení vybraného balíku, který bude aktualizován.
Progressfg blue; bg yellow; Styl pro zobrazení indikátorů postupu, např. toho, který se zobrazuje při načítání vyrovnávací paměti.
SolutionActionApprovedbg green; Styl pro zobrazení schválených akcí v navrhovaném řešení.
SolutionActionRejectedbg red; Styl pro zobrazení zamítnutých akcí v navrhovaném řešení.
Statusfg white; bg blue; set bold; Styl pro zobrazení stavového řádku dole na obrazovce.
TreeBackground  Základní styl pro všechny seznamy a stromy.
TrustWarningfg red; bg black; set bold; Styl pro zobrazení varování o důvěryhodnosti balíků.[17] Která ovšem na některých terminálech vypadá v roli pozadí jako hnědá.