Hledání balíků podle jmen

Pro rychlé nalezení balíku, jehož jméno znáte, stiskněte /. Objeví se vyhledávací dialog:

Jak je vidět z předchozí obrazovky, hledání řetězce froz nalezlo balík frozen-bubble. Pomocí mocného vyhledávacího systému popsaného v kapitole „Vyhledávací vzory“ můžete vyhledávat balíky podle nejrůznějších kritérií. Balíky můžete prohledávat i opačným směrem, stačí použít klávesu \.

[Tip]Tip

Abyste nemuseli opisovat hledaný řetězec stále dokola, můžete pro zopakování posledního hledání použít klávesu n. (Vyhledávací okno musí být samozřejmě zavřené, protože jinak by se vyhledával znak n.)

Občas je užitečné vidět pouze balíky, které splňují nějakou podmínku. K tomu slouží klávesa l:

Tento dialog pracuje úplně stejně jako dialog pro vyhledávání, až na to, že místo zvýraznění dalšího nalezeného balíku skryje ty balíky, které danému vzoru neodpovídají. Pokud například do tohoto dialogu napíšete apti a zmáčknete Enter, skryjí se všechny balíky kromě těch, jejichž název obsahuje apti: