Pohyb v seznamu balíků

Seznam balíků je hlavní okno aptitude, ve kterém se odehrává většina akce. Když se aptitude spustí, je seznam rozdělen do několika skupin, jak je vidět na následujícím obrázku:

[Poznámka]Poznámka

Protože aptitude automaticky skrývá prázdné skupiny, je možné, že na svém počítači vidíte trošku jiný výstup, než na obrázku.

Na předchozím obrázku je vysvícena první skupina (Aktualizovatelné balíky), což znamená, že je momentálně vybraná. Po seznamu se můžete pohybovat šipkami nahoru a dolů - všimněte si, jak se při tom mění popis pod seznamem balíků. Pro rozbalení vybrané skupiny stiskněte Enter:

Jak je vidět, skupina Instalované balíky se rozbalila a odhalila svůj obsah: nachází se v ní další skupiny volně pojmenované podle typu softwaru, který obsahují. Rozbalením sekce admin se objeví:

Skupina admin obsahuje jedinou podskupinu hlavní archiv Debianu. Rozbalením této skupiny se konečně dostanete k balíkům!

[Tip]Tip

Pro ušetření času můžete použít klávesu [ a rozbalit tak najednou všechny podskupiny dané skupiny. Výběrem Instalované balíky a stiskem [ by se okamžitě zobrazily balíky jako na následujícím obrázku.

Kromě šipek můžete pro pohyb v seznamu použít i klávesy Page Up a Page Down, které se posunují o celou obrazovku, což je velmi výhodné zejména při počtu balíků, které jsou v Debianu obsaženy.

[Tip]Tip

Pokud je ve spodní části obrazovky více informací, než se vejde na obrazovku, můžete si těmito informacemi posunovat nahoru a dolů klávesami a a z.