Připravené balíky, aneb řešení pro 99% uživatelů

Připravené, nebo binární balíky je nejjednodušší a nejběžnější cesta k instalaci aptitude. O instalaci ze zdrojů byste se měli pokusit pouze pokud nejsou binární balíky dostupné, nebo pokud máte neobvyklé požadavky, které binární balíky nesplňují.

Používáte-li systém Debian, spusťte pod uživatelem root následující příkaz: apt-get install aptitude. V ostatních případě se po předpřipravené aptitude poohlédněte u svého dodavatele.