De Debian GNU/Linux FAQ

Versie 11.0

Er wordt toestemming verleend om van dit document letterlijke kopieën te maken en deze te verspreiden op voorwaarde dat de copyright-vermelding en de vermelding van deze toestemming op elke kopie behouden wordt.

Er wordt toestemming verleend om gewijzigde versies van dit document te kopiëren en te verspreiden onder dezelfde voorwaarden als die voor letterlijke kopieën, op voorwaarde dat het volledige afgeleide werk dat daardoor ontstaat, verspreid wordt onder de termen van een kennisgeving waarin een identieke toestemming als deze verleend wordt.

Er wordt toestemming verleend om vertalingen van dit document in een andere taal te kopiëren en te verspreiden onder de hierboven vermelde voorwaarden voor gewijzigde versies, behalve dat de kennisgeving van deze toestemming in een door de Free Software Foundation goedgekeurde vertaling mag gebeuren in plaats van in de originele Engelse versie.

Januari 2021

Samenvatting

Dit document geeft antwoorden op veel gestelde vragen over Debian GNU/Linux.


Inhoudsopgave

1. Definities en overzicht
1.1. Wat is deze FAQ?
1.2. Wat is Debian GNU/Linux?
1.3. OK, nu ik weet wat Debian is... wat is Linux?!
1.4. Maakt Debian alleen maar GNU/Linux?
1.5. Wat is het verschil tussen Debian GNU/Linux en andere Linux distributies? Waarom zou ik Debian moeten verkiezen boven een bepaalde andere distributie?
1.6. Hoe past het Debian-project zich in het GNU project van de Free Software Foundation in of hoe staat het ertegenover?
1.7. Hoe spreekt men het woord Debian uit en wat betekent het?
2. Debian GNU/Linux verkrijgen en installeren
2.1. Wat is de recentste versie van Debian?
2.2. Vinden er opwaarderingen van pakketten plaats in 'stable'?
2.3. Waar/hoe kan ik Debian installatie-images verkrijgen?
2.4. Hoe installeer ik Debian vanaf CD's?
2.5. Waarom bevat de officiële CD van de stabiele release symbolische koppelingen naar 'frozen' en 'unstable'? Ik dacht dat op die CD enkel `stable' stond!
2.6. Kan ik Debian rechtstreeks verkrijgen en installeren vanaf een internetsite?
2.7. Zijn er nog andere methodes om het installatiesysteem op te starten?
3. Een Debian-distributie kiezen
3.1. Welke Debian-distributie (stable/testing/unstable) is best voor mij?
3.1.1. U vroeg me om stable te installeren, maar in stable wordt die en die hardware niet herkend of werkt ze niet. Wat moet ik doen?
3.1.2. Hebben pakketten in verschillende distributies een andere versie?
3.1.3. De stabiele distributies bevatten echt verouderde pakketten. Kijk gewoon naar Kde, Gnome, Xorg en zelfs de kernel. Die zijn erg oud. Waarom is dat zo?
3.1.4. Mocht ik besluiten om naar een andere distributie over te gaan, kan ik dat dan doen?
3.1.5. Kunt u me zeggen of ik stable, testing of unstable moet installeren?
3.1.6. U hebt het over testing dat defect kan zijn. Wat bedoelt u daarmee?
3.1.7. Wat is de reden waarom testing gedurende maanden defect kan zijn? Schuiven de reparaties die in unstable geïntroduceerd worden, niet onmiddellijk door naar testing?
3.1.8. Welke distributie vereist vanuit het oogpunt van een beheerder meer aandacht?
3.1.9. Wat gebeurt er als er een nieuwe release gemaakt wordt?
3.1.10. Ik heb een werkende desktopcomputer/cluster met daarop Debian. Hoe weet ik welke distributie ik gebruik?
3.1.11. Ik volg momenteel stable op. Kan ik overschakelen op testing of instable? Hoe gaat dat dan?
3.1.12. Momenteel volg ik testing op (bookworm). Wat zal er gebeuren als een nieuwe release uitgebracht wordt? Zal ik nog steeds testing opvolgen of zal mijn computer dan de nieuwe stabiele distributie gebruiken?
3.1.13. Ik ben nog steeds wat in de war. Wat had u weer gezegd dat ik moest installeren?
3.2. Maar wat dan met Knoppix, Linux Mint Debian Edition, Ubuntu en andere?
3.2.1. Ik weet dat Knoppix/Linux Mint Debian Edition/Ubuntu/... op Sebian gebaseerd zijn. Kan ik bijgevolg de pakketbeheerhulpmiddelen van 'apt' gebruiken nadat ik ze op de harde schijf geïnstalleerd heb?
3.2.2. Ik installeerde Knoppix/Linux Mint Debian Edition/Ubuntu/... op mijn harde schijf en heb nu een probleem. Wat moet ik doen?
3.2.3. Ik ben een gebruiker van Knoppix/LMDE/Ubuntu/... en nu wil ik Debian gaan gebruiken. Hoe kan ik overschakelen?
4. Compatibiliteitskwesties
4.1. Op welke hardwarearchitecturen/systemen kan Debian GNU/Linux werken?
4.2. Welke kernels gebruikt Debian GNU/Linux?
4.3. Hoe compatibel is Debian met andere Linux-distributies?
4.4. Hoe compatibel is de broncode van Debian met andere Unix-systemen?
4.5. Kan ik Debian-pakketten (".deb"-bestanden) gebruiken op mijn Red Hat/Slackware/... Linux-systeem? Kan ik Red Hat-pakketten (".rpm"-bestanden) gebruiken op mijn Debian GNU/Linux-systeem?
4.6. Hoe moet ik een niet-Debian programma installeren?
5. In het Debian-systeem aanwezige software
5.1. Welke types toepassingssoftware en ontwikkelingssoftware zijn beschikbaar in Debian GNU/Linux?
5.2. Wie schreef al deze software?
5.3. Hoe verkrijg ik een actuele lijst van programma's die verpakt werden voor Debian?
5.4. Hoe kan ik een ontwikkelingsomgeving installeren voor het bouwen van pakketten?
5.5. Wat ontbreekt in Debian GNU/Linux?
5.6. Waarom krijg ik bij het compileren van programma's meldingen zoals "ld: cannot find -lfoo"? Waarom bevatten bibliotheekpakketten in Debian geen libfoo.so-bestanden?
5.7. (Hoe) ondersteunt Debian Java?
5.8. Hoe kan ik nagaan dat ik een Debian-systeem gebruik en welke versie het is?
5.9. Hoe ondersteunt Debian andere talen dan het Engels?
5.10. Waar vindt men ezmlm/djbdns/qmail?
5.11. Waar vindt men een speler voor Flash (SWF)?
5.12. Waar is Google Earth te vinden?
5.13. Waar vindt men VoIP-software?
5.14. Ik heb een kaart voor draadloos netwerk die in Linux niet werkt. Wat moet ik doen?
6. De archieven van Debian
6.1. Hoeveel distributies van Debian zijn er?
6.2. Wat beteken het soort namen zoals etch, lenny, enz.?
6.2.1. Welke ander codenamen werden in het verleden gebruikt?
6.2.2. Waar komen deze codenamen vandaan?
6.3. Hoe zit het met "sid"?
6.4. Wat bevat de map 'stable'?
6.5. Wat bevat de distributie 'testing'?
6.5.1. Hoe zit het met "testing"? Hoe wordt het 'bevroren'?
6.6. Wat zit er in de distributie unstable?
6.7. Wat betekenen al die mappen in de archieven van Debian?
6.8. Wat betekenen al deze mappen binnenin dists/stable/main?
6.9. Waar zit de broncode?
6.10. Wat is de map pool?
6.11. Wat is "incoming"?
6.12. Hoe zet ik mijn eigen pakketbron op die met apt gebruikt kan worden?
7. Grondbeginselen van het pakketbeheersysteem van Debian
7.1. Wat is een Debian-pakket?
7.2. Wat is de indeling van een binair pakket van Debian?
7.3. Waarom hebben Debian-pakketten dergelijke lange namen?
7.4. Wat is een Debian control-bestand?
7.5. Wat is een Debian conffile?
7.6. Wat is een Debian preinst, postinst, prerm, en postrm script?
7.7. Wat is een Essential (essentieel), Required (vereist), Important (belangrijk), Standard (standaard), Optional (optioneel) en Extra (extra) pakket?
7.8. Wat is een virtueel pakket?
7.9. Wat wordt bedoeld met het feit dat een pakket een ander pakket Depends (vereist), Recommends (aanbeveelt), Suggests (suggereert), Conflicts (ermee in strijd is), Replaces (vervangt), Breaks (maakt onklaar) of Provides (erin voorziet)?
7.10. Wat wordt bedoeld met Pre-Depends (voorvereisten)?
7.11. Wat wordt bedoeld met unknown (onbekend), install (installeren), remove (verwijderen), purge (wissen) en hold (handhaven) in de pakketstatus?
7.12. Hoe plaats ik een pakket in de toestand 'te handhaven' (on hold)?
7.13. Hoe installeer ik een bronpakket?
7.14. Hoe bouw ik binaire pakketten, vertrekkend van een bronpakket?
7.15. Hoe kan ik zelf Debian-pakketten maken?
8. De gereedschappen voor het pakketbeheer in Debian
8.1. Welke programma's stelt Debian ter beschikking voor het beheren van zijn pakketten?
8.1.1. dpkg
8.1.2. APT
8.1.3. aptitude
8.1.4. synaptic
8.1.5. tasksel
8.1.6. Andere gereedschappen voor pakketbeheer
8.2. Debian beweert in staat te zijn een actief programma te kunnen opwaarderen. Hoe wordt dit gerealiseerd?
8.3. Hoe kan ik weten welke pakketten reeds geïnstalleerd zijn op deen Debian-systeem?
8.4. Hoe geef ik de bestanden weer van een geïnstalleerd pakket?
8.5. Hoe kan ik te weten komen welk pakket een gegeven bestand produceerde?
8.6. Waarom wordt 'foo-data' niet verwijderd als ik 'foo' de-installeer? Hoe zorg ik ervoor dat oude niet-gebruikte bibliotheekpakketten gewist worden?
9. Uw Debian-systeem up-to-date houden
9.1. Hoe kan ik mijn Debian-systeem actueel houden?
9.1.1. aptitude
9.1.2. apt-get en apt-cdrom
9.2. Moet ik overschakelen naar de één-gebruikersmodus om een pakket op te waarderen?
9.3. Moet ik al die .deb-archieven op mijn schijf behouden?
9.4. Hoe kan ik een logboek bijhouden van de pakketten die ik toevoegde aan het systeem? Ik zou willen weten wanneer er opwaarderingen en verwijderingen plaats gevonden hebben en over welke pakketten het dan ging!
9.5. Kan ik het systeem automatisch bijwerken?
9.6. Ik heb verschillende computers. Hoe kan ik de bijwerkingen slechts eenmaal downloaden?
10. Debian en de kernel
10.1. Kan ik een kernel installeren en compileren zonder bepaalde Debian-specifieke afstellingen?
10.2. Welke gereedschappen stelt Debian ter beschikking om een aangepaste kernel te bouwen?
10.3. Welke bijzondere voorzieningen stelt Debian ter beschikking voor het omgaan met modules?
10.4. Kan ik een oud kernel-pakket veilig de-installeren, en zo ja, hoe?
10.5. Waar vindt ik meer informatie over Linux-pakketten voor Debian?
11. Uw Debian GNU/Linux-systeem aanpassen
11.1. Hoe zorg ik ervoor dat alle programma's dezelfde papiergrootte gebruiken?
11.2. Hoe kan ik toegang verlenen tot randapparatuur zonder de beveiliging in het gedrang te brengen?
11.3. Hoe laad ik bij het opstarten van de computer een tekenset voor de console op de manier van Debian?
11.4. Hoe kan ik de standaardinstellingen configureren van een toepassingsprogramma onder X11?
11.5. Hoe start een Debian-systeem op?
11.6. En wat met Debian en het traditionele System V init?
11.7. Zijn er nog andere methodes om een Debian-systeem op te starten?
11.8. Hoe gaat het systeem voor pakketbeheer om met pakketten die configuratiebestanden voor andere pakketten bevatten?
11.9. Hoe omzeil ik een bestand dat door een pakket geïnstalleerd werd, zodat in de plaats van dat bestand een andere versie gebruikt kan worden?
11.10. Hoe kan ik mijn lokaal gebouwd pakket opgenomen krijgen in de lijst van beschikbare pakketten waar het pakketbeheersysteem weet heeft?
11.11. Dommige gebruikers houden van mawk, anderen houden van gawk; sommigen houden van vim, anderen houden van elvis; sommigen houden van trn, anderen houden van tin. Hoe ondersteunt Debian diversiteit?
12. Ondersteuning krijgen voor Debian GNU/Linux
12.1. Welke andere documentatie bestaat er o en voor een Debian-systeem?
12.2. Bestaan er online-hulpbronnen waar over Debian gepraat wordt?
12.2.1. Mailinglijsten
12.2.2. Web forum
12.2.3. Wiki
12.2.4. Onderhouders
12.2.5. Usenet-nieuwsgroepen
12.3. Bestaat eer een snelle manier om informatie over Debian GNU/Linux op te zoeken?
12.4. Worden er logboeken bijgehouden over bekende bugs?
12.5. Hoe rapporteer ik in Debian een bug?
13. Bijdragen aan het project van Debian
13.1. Hoe kan ik lid/een ontwikkelaar van Debian worden?
13.2. Hoe kan ik met hulpbronnen bijdragen aan het project van Debian?
13.3. Hoe kan ik op financieel vlak een bijdrage leveren aan Debian?
13.3.1. Software in the Public Interest
13.3.2. Andere organisaties
14. Debian GNU/Linux verspreiden in een commercieel product
14.1. Kan ik Debian CD's maken en verkopen?
14.2. Kan Debian samen met niet-vrije software verpakt worden?
14.3. I maak een speciale Linux-distributie voor een "verticale markt". Kan ik Debian GNU/Linux gebruiken als Linux-basissysteem met daarbovenop mijn eigen toepassingen?
14.4. Kan ik mijn commercieel programma in een Debian-"pakket" verpakken, zodat het probleemloos geïnstalleerd kan worden op een Debian-systeem?
15. Verwachte wijzigingen in de volgende hoofdrelease van Debian
15.1. De beveiliging van het systeem versterken
15.2. Verbeterde ondersteuning voor niet-Engelstalige gebruikers
15.3. Verbeteringen aan het installatiesysteem van Debian
15.4. Meer architecturen
15.5. Mer kernels
16. Algemene informatie over de FAQ
16.1. Auteurs
16.2. Feedback
16.3. Beschikbaarheid
16.4. Bestandsformaat van het document