[ vorige ] [ Inhoud ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ volgende ]


De Debian GNU/Linux FAQ


Samenvatting

Dit document geeft antwoorden op veel gestelde vragen over Debian GNU/Linux.


Copyright © 1996-2016, Software in the Public Interest. Gedeelten: copyright © 2004, 2005, 2006, Kamaraju Kusumanchi

Er wordt toestemming verleend om van dit document letterlijke kopieën te maken en deze te verspreiden op voorwaarde dat de copyright-vermelding en de vermelding van deze toestemming op elke kopie behouden wordt.

Er wordt toestemming verleend om gewijzigde versies van dit document te kopiëren en te verspreiden onder dezelfde voorwaarden als die voor letterlijke kopieën, op voorwaarde dat het volledige afgeleide werk dat daardoor ontstaat, verspreid wordt onder de termen van een kennisgeving waarin een identieke toestemming als deze verleend wordt.

Er wordt toestemming verleend om vertalingen van dit document in een andere taal te kopiëren en te verspreiden onder de hierboven vermelde voorwaarden voor gewijzigde versies, behalve dat de kennisgeving van deze toestemming in een door de Free Software Foundation goedgekeurde vertaling mag gebeuren in plaats van in de originele Engelse versie.


Inhoud


[ vorige ] [ Inhoud ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ volgende ]


De Debian GNU/Linux FAQ

versie 9.0, 17 November 2018

De auteurs worden vermeld in Auteurs van de Debian FAQ