Product SiteDocumentation Site

Rozdział 3. Analiza istniejącej konfiguracji i migracja

3.1. Współistnienie w heterogenicznych środowiskach
3.1.1. Integracja z maszynami Windows
3.1.2. Integration with macOS machines
3.1.3. Integracja z innymi maszynami Linux /Unix
3.2. Jak migrować
3.2.1. Ankieta i identyfikacja usług
3.2.2. Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji
3.2.3. Przejmowanie (na własność) istniejącego serwera Debiana
3.2.4. Instalowanie Debiana
3.2.5. Instalowanie i konfigurowanie wybranych usług
Wszelkie ogólne przeglądy systemu komputerowego powinny brać pod uwagę istniejący system. Umożliwia to ponowne wykorzystanie dostępnych zasobów w jak największym stopniu i gwarantuje interoperacyjność różnych elementów wchodzących w skład systemu. To studium wprowadzi rodzajowy ramy, którymi można się kierować przy jakiejkolwiek migracji infrastruktury komputerowej do Linuksa.

3.1. Współistnienie w heterogenicznych środowiskach

Debian bardzo dobrze integruje się ze wszystkimi typami istniejących środowisk i dobrze współgra z innym systemem operacyjnym. Ta niemal doskonała harmonia jest spowodowana presją rynku który wymaga, aby wydawcy oprogramowania opracowywali programy zgodne ze standardami. Zgodność ze standardami pozwala administratorom na przełączanie się pomiędzy programami: klientami lub serwerami, nieodpłatnie lub odpłatnie.

3.1.1. Integracja z maszynami Windows

Samba's SMB/CIFS support ensures excellent communication within a Windows context. It shares files and print queues to Windows clients and includes software that allows a Linux machine to use resources available on Windows servers.

3.1.2. Integration with macOS machines

macOS machines provide, and are able to use, network services such as file servers and printer sharing. These services are published on the local network, which allows other machines to discover them and make use of them without any manual configuration, using the Bonjour implementation of the Zeroconf protocol suite. Debian includes another implementation, called Avahi, which provides the same functionality.
In the other direction, the Netatalk daemon can be used to provide file servers to macOS machines on the network. It implements the AFP protocol (Apple Filing Protocol, now AppleShare) as well as the required notifications so that the servers can be automatically discovered by the macOS clients.
Starsze sieci komputerowe Mac (przed OS X) używały innego protokołu, o nazwie AppleTalk. Netatalk także dostarcza protokołu AppleTalk środowiskom maszyn, które używają tego protokołu (w rzeczywistości, zaczęło się to jako implementacja tego protokołu). Takie podejście zapewnia działanie serwera plików i kolejek drukowania, jak też serwera czasu (synchronizację zegara). Jego funkcja rutera pozwala na korelację z sieciami komputerowymi AppleTalk.

3.1.3. Integracja z innymi maszynami Linux /Unix

Finally, NFS (Network File System) and NIS (Network Information Service), both included, guarantee interaction with Unix systems. NFS ensures file server functionality, while NIS creates user directories. The BSD printing layer, used by most Unix systems, also allows sharing of print queues.
Współistnienie Debiana z systemami OS X, Windows i Unix

Rysunek 3.1. Współistnienie Debiana z systemami OS X, Windows i Unix