Product SiteDocumentation Site

13.2. Å tilpasse det grafiske grensesnittet

13.2.1. Choosing a Display Manager

Det grafiske grensesnittet gir bare skjermplass. Å kjøre X-serveren selvstendig gir bare en tom skjerm, noe som er grunnen til at de fleste installasjoner bruker en display manager for å vise en skjerm for brukerautentisering, og starte det grafiske skrivebordet så snart brukeren er autentisert. De tre mest populære visningshåndterere er nå gdm3 (GNOME Display Manager), kdm (KDE Display Manager), og lightdm (Light Display Manager). Ettersom Falcot Corp-administratorene har valgt å bruke skrivebordsmiljøet GNOME, plukket de logisk ut gdm3 som en skjermhåndterer også. Oppsettsfil /etc/gdm3/daemon.conf har mange valgmuligheter (listen kan finnes i skjemafilen /usr/share/gdm/gdm.schemas) for å kontrollere virksomheten, mens /etc/gdm3/greeter.dconf-defaults har innstillinger for «velkomstsesjonen» (mer enn bare et påloggingsvindu, den er et begrenset skrivebord med strømstyring og tilgjengelighetsverktøy). Vær oppmerksom på at noen av de mest nyttige innstillingene for sluttbrukere kan bli justert med GNOMEs kontrollsenter.

13.2.2. Å velge en vindushåndterer

Siden hvert grafiske skrivebord har sin egen vindusbehandler, velger den førstnevnte vanligvis programvare fra den sistnevnte. GNOME bruker mutter-vindushåndterer, KDE bruker kwin, og Xfce (som vi presenterer senere) har xfwm. Unix-filosofien tillater å bruke vindusbehandler etter eget valg, men å følge anbefalingene tillater en administrator å dra best nytte av integreringsarbeidet ledet av hvert prosjekt.
Eldre datamaskiner kan imidlertid ha vanskelig for å kjøre tunge grafiske skrivebordsmiljøer. I slike tilfeller bør en bruke en lettere konfigurasjon. «Lett» (eller lite fotavtrykk) vindushåndterere inkluderer WindowMaker (i wmaker-pakken), Afterstep, fvwm, icewm, blackbox, fluxbox, eller openbox. I slike tilfeller bør systemet konfigureres slik at riktig vindusbehandler får forrang; den vanlige måten er å endre x-window-manager-valget med update-alternatives --config x-window-manager-kommandoen.

13.2.3. Menyhåndtering

Moderne skrivebordsmiljøer og mange vindusbehandlere tilbyr menyer som lister de tilgjengelige brukerprogrammene. For å holde menyer oppdatert med de faktisk tilgjengelige programmer gir vanligvis hver pakke en .desktop-fil i /usr/share/applications. Formatet på disse filene har blitt standardisert av FreeDesktop.org:
Administratorer kan ytterligere tilpasse programmenyene gjennom hele systemet av konfigurasjonsfiler som «Desktop Meny Specification» beskriver. Sluttbrukere kan også tilpasse menyene med grafiske verktøy som kmenuedit (i KDE), alacarte (i GNOME) eller menulibre.