Product SiteDocumentation Site

Debian 8

Håndbok for Debian-administratoren

Debian Jessie fra oppdagelse til mestring

Utgave 1

Raphaël Hertzog

Rettslig merknad

ISBN: 979-10-91414-04-3 (English paperback / Engelsk paperback)
ISBN: 979-10-91414-05-0 (English ebook / Engelsk e-bok)
Denne boken er tilgjengelig med to ulike bruksvilkår som begge er i samsvar med Debians retningslinjer for fri programvare.
Creative Commons-lisensmerknad:
Denne boken er lisensiert under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
GNU General Public License-merknad:
Denne boken er fri dokumentasjon: Du kan redistribuere den og/eller modifisere den under vilkårene i GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation, enten versjon 2 av lisensen, eller (etter ditt valg) en senere versjon.
Denne boken er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; uten selv en underforstått garanti for Å KUNNE SELGES, eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for flere detaljer.
Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License sammen med dette programmet. Hvis ikke, kan du se http://www.gnu.org/licenses/.

Vis din takknemlighet og anerkjennelse

Denne boken er utgitt med en fri lisens, fordi vi vil at alle skal dra nytte av den. Når det er sagt, tar det både tid og mye innsats å videreføre arbeidet med den. Vi setter pris på å bli takket for dette. Finner du denne boken verdifull, kan du vurdere å bidra til fortsettelsen, enten ved å kjøpe en paperback-utgave, eller ved en donasjon via bokens offisielle nettside:

Sammendrag

En referansebok som presenterer Debian-distribusjonen, fra første installasjon til oppsett av tjenester.
Innledning
Forord
1. Hvorfor denne boken?
2. Hvem passer boken for?
3. Generell tilnærming
4. Bokens opplegg
5. Takk
5.1. En bit av historien
5.2. Fødselen til den engelske boken
5.3. Utgivelsen av den franske utgaven
5.4. Spesiell takk til bidragsytere
5.5. Takk til oversettere
5.6. Personlig takk fra Raphaël
5.7. Personlige anerkjennelser fra Roland
1. Debian-prosjektet
1.1. Hva er Debian?
1.1.1. Et multiplattform operativsystem
1.1.2. Kvaliteten til Fri Programvare
1.1.3. Det juridiske rammeverket: En non-profit organisasjon
1.2. The Foundations dokumenter
1.2.1. Forpliktelsen overfor brukerne
1.2.2. Debians retningslinjer for fri progrmavare
1.3. Den interne driften av Debianprosjektet
1.3.1. Debian-utviklerne
1.3.2. Brukernes aktive rolle
1.3.3. Team og underprosjekter
1.4. Følg Debian-nyhetene
1.5. Distributørenes rolle
1.5.1. Installatøren: debian-installer
1.5.2. Programvaren Library (The Software Library)
1.6. Livsløpet til en versjon
1.6.1. The Experimental Status (Den eksperimentelle status)
1.6.2. Den Unstable Status
1.6.3. Migrasjon til Testing
1.6.4. Opprykk fra Testing til Stable
1.6.5. Den gamle Oldstable og Oldoldstable Status
2. Presentasjon av typestudien
2.1. Raskt voksende behov for IKT
2.2. Hovedplan
2.3. Hvorfor en GNU/Linux distribusjon?
2.4. Hvorfor Debian-distribusjonen?
2.4.1. Kommersielle og community-drevne distribusjoner
2.5. Hvorfor Debian Jessie?
3. Å analysere gjeldende oppsett og migrering
3.1. Sameksistens i uensartede omgivelser
3.1.1. Integrasjon med Windows-maskiner
3.1.2. Integrasjon med OS X-maskiner
3.1.3. Integrasjon med andre Linux/Unix-maskiner
3.2. Hvordan migrere
3.2.1. Kartlegge og identifisere tjenester
3.2.2. Sikkerhetskopi av konfigureringen
3.2.3. Å overta en eksisterende Debian-tjener
3.2.4. Å installere Debian
3.2.5. Installere og konfigurere de valgte tjenestene
4. Installasjon
4.1. Installasjonsmetoder
4.1.1. Installere fra en CD-ROM/DVD-ROM
4.1.2. Oppstart fra en USB-minnepenn
4.1.3. Installasjon ved oppstart fra nettverk
4.1.4. Andre installasjonsmetoder
4.2. Installasjon, skritt for skritt
4.2.1. Oppstart og igangsetting av Installer
4.2.2. Velg språk
4.2.3. Velge landet
4.2.4. Velge tastaturoppsettet
4.2.5. Påvise maskinvare
4.2.6. Hente inn komponenter
4.2.7. Oppdage nettverkets maskinvare
4.2.8. Å konfigurere nettverket
4.2.9. Administratorpassord
4.2.10. Å lage første bruker
4.2.11. Å sette opp klokken
4.2.12. Å oppdage disker og andre enheter
4.2.13. Å starte partisjoneringsverktøyet
4.2.14. Installere base-systemet
4.2.15. Konfigurere Package Manager (apt)
4.2.16. Debian Package popularitetskonkurranse
4.2.17. Å velge pakker for installasjon
4.2.18. Å installere GRUB oppstartslaster
4.2.19. Avslutte Installasjonen og systemstart
4.3. Etter den første oppstarten
4.3.1. Installere tilleggsprogramvare
4.3.2. Å oppgradere systemet
5. Pakkesystem: Verktøy og grunnleggende prinsipper
5.1. Binær pakkestruktur
5.2. Meta pakkeinformasjon
5.2.1. Bekrivelse; kontroll-filen
5.2.2. Konfigurasjonsskript
5.2.3. Checksums, Liste med konfiguasjonsfiler
5.3. Kildepakkens struktur
5.3.1. Format
5.3.2. Bruk i Debian
5.4. Behandle pakker med dpkg
5.4.1. Å installere pakker
5.4.2. Fjerning av pakke
5.4.3. Spørre databasen til dpkg, og inspisere .deb-filer
5.4.4. dpkg's loggfil
5.4.5. Støtte for multiarkitektur
5.5. Sameksistens med andre pakkesystemer
6. Vedlikehold og oppdateringer; ATP-verktøyene
6.1. Å fylle inn sources.list-filen
6.1.1. Syntaks
6.1.2. Kodelageret for Stable brukere
6.1.3. Kodelager for Testing/Unstable brukere
6.1.4. Uoffisielle ressurser: mentors.debian.net
6.1.5. Mellomlagringstjener for Debian-pakker
6.2. aptitude, apt-get, og apt-kommandoer
6.2.1. Initialisering
6.2.2. Installere og fjerne
6.2.3. Oppgradering av systemet
6.2.4. Konfigureringsvalg
6.2.5. Styring av pakkeprioriteter
6.2.6. Å arbeide med flere distribusjoner
6.2.7. Å finne installerte pakker automatisk
6.3. Kommandoen apt-cache
6.4. Brukergrensesnitt (Frontends): aptitude, synaptic
6.4.1. aptitude
6.4.2. synaptic
6.5. Sjekking av pakkeautensitet
6.6. Oppgradering fra en stabil distribusjon til den neste
6.6.1. Anbefalt prosedyre
6.6.2. Å håndtere problemer etter en oppgradering
6.7. Å holde systemet oppdatert
6.8. Automatiske oppgraderinger
6.8.1. Konfigurasjon (oppsett) dpkg
6.8.2. Å konfigurere APT
6.8.3. Å konfigurere debconf
6.8.4. Å håndtere kommandolinjesamhandling
6.8.5. Mirakelkombinasjonen
6.9. Søke etter pakker
7. Å løse problemer og finne relevant informasjon
7.1. Dokumentasjonskilder
7.1.1. Manualsider
7.1.2. info-dokumenter
7.1.3. Spesifikk dokumentasjon
7.1.4. Nettsider
7.1.5. Veiledninger(HOWTO)
7.2. Vanlige prosedyrer
7.2.1. Konfigurere et program
7.2.2. Å følge med i hva nissene gjør
7.2.3. Å be om hjelp på en postliste
7.2.4. Å rapportere en feil når problemet er for vanskelig
8. Grunnleggende oppsett: Nettverk, kontoer, utskrift ...
8.1. Å konfigurere systemet for et annet språk
8.1.1. Sette standardspråket
8.1.2. Å sette opp tastaturet
8.1.3. Å migrere til UTF-8
8.2. Å konfigurere nettverket
8.2.1. Ethernet-grensesnitt
8.2.2. Forbinde PPP gjennom et PSTN modem
8.2.3. Tilkobling med et ADSL-modem
8.2.4. Automatisk nettverksoppsett for roaming-brukere
8.3. Sette vertsnavnet, og konfigurere navntjenesten
8.3.1. Navneoppløsning
8.4. Bruker og gruppers databaser
8.4.1. Brukerliste: /etc/passwd
8.4.2. Den skjulte og krypterte passordfilen: /etc/shadow
8.4.3. Å modifisere en eksisterende konto eller passord
8.4.4. Deaktivere en konto
8.4.5. Gruppeliste: /etc/group
8.5. Å lage kontoer
8.6. Skallomgivelser
8.7. Skriveroppsett
8.8. Konfigurere oppstartslaster (bootloader)
8.8.1. Identifisere diskene
8.8.2. Å konfigurere LILO
8.8.3. GRUB 2 Konfigurasjon
8.8.4. For Macintosh Computers (PowerPC): Konfigurere Yaboot
8.9. Andre konfigurasjoner: Synkronisering av tid, logger, dele tilgang …
8.9.1. Tidssone
8.9.2. Tidssynkronisering
8.9.3. Roterende loggfiler
8.9.4. Å dele administratorrettigheter
8.9.5. Liste med monteringspunkter
8.9.6. locate og updatedb
8.10. Å kompilere en kjerne
8.10.1. Introduksjon og forutsetninger
8.10.2. Å skaffe kildene
8.10.3. Å konfiguere kjernen
8.10.4. Kompilere og bygge pakken
8.10.5. Å kompilere eksterne moduler
8.10.6. Å bruke en kjernefiks
8.11. Å installere en kjerne
8.11.1. Egenskapene til en Debian kjernepakke
8.11.2. Installere med dpkg
9. Unix-tjenester
9.1. Systemoppstart
9.1.1. Systemd init system
9.1.2. System V init system
9.2. Ekstern innlogging
9.2.1. Sikker ekstern innlogging: SSH
9.2.2. Å bruke eksterne grafiske skrivebord
9.3. Å håndtere rettigheter
9.4. Administrasjonsgrensesnitt
9.4.1. Å administrere med et nettbrukergrensesnitt: webmin
9.4.2. Konfigurering av pakker: debconf
9.5. syslog Systemhendelser
9.5.1. Prinsipp og mekanisme
9.5.2. Konfigurasjonsfilen
9.6. Super-server inetd
9.7. Planlegge oppgaver i tide med cron og atd
9.7.1. Format til en crontab-fil
9.7.2. Å bruke at-kommandoen
9.8. Å planlegge asynkrone oppgaver: anacron
9.9. Kvoter (Quotas)
9.10. Sikkerhetskopiering
9.10.1. Sikkerhetskopiering med rsync
9.10.2. Å gjenopprette maskiner uten sikkerhetskopier
9.11. Varm tilkobling: hotplug
9.11.1. Introduksjon
9.11.2. Navneproblemet
9.11.3. Hvordan udev virker
9.11.4. Et konkret eksempel
9.12. Strømstyring: Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
10. Nettverksinfrastruktur
10.1. Innfallsport (gateway)
10.2. Privat virtuelt nettverk
10.2.1. OpenVPN
10.2.2. Virtuelt privat nettverk med SSH
10.2.3. IPsec
10.2.4. PPTP
10.3. Tjenestekvalitet
10.3.1. Prinsipp og mekanisme
10.3.2. Konfigurering og implementering
10.4. Dynamisk ruting
10.5. IPv6
10.5.1. Tunnellering
10.6. Domenenavnetjenere (DNS)
10.6.1. Prinsipp og mekanisme
10.6.2. Konfigurering
10.7. DHCP
10.7.1. Konfigurering
10.7.2. DHCP og DNS
10.8. Diagnoseverktøy for nettverk
10.8.1. Lokale diagnoser: netstat
10.8.2. Fjerndiagnostikk: nmap
10.8.3. Sniffers: tcpdump og wireshark
11. Nettverkstjenester: Postfix, Apache, NFS, Samba, Squid, LDAP, SIP, XMPP, TURN
11.1. Posttjener
11.1.1. Å installere Postfix
11.1.2. Konfigurering av virtuelle domener
11.1.3. Restriksjoner for å motta og sende
11.1.4. Å sette opp greylisting
11.1.5. Å tilpasse filtre basert på mottakeren
11.1.6. Å integrere en antivirus
11.1.7. Godkjent SMTP
11.2. Nett-tjener (HTTP)
11.2.1. Å installere Apache
11.2.2. Å konfigurere virtuelle verter
11.2.3. Vanlige direktiver
11.2.4. Logg-analysatorer
11.3. FTP-filtjener
11.4. NFS-filtjener
11.4.1. Å sikre NFS
11.4.2. NFS-tjener
11.4.3. NFS-klient
11.5. Oppsett av Windows Shares med Samba
11.5.1. Samba-tjener
11.5.2. Samba-klient
11.6. HTTP/FTP-mellomtjener
11.6.1. Å installere
11.6.2. Å konfigurere et hurtiglager
11.6.3. Å sette opp et filter
11.7. LDAP-mappe
11.7.1. Å installere
11.7.2. Å fylle ut mappen
11.7.3. Å håndtere kontoer med LDAP
11.8. Sanntids kommunikasjonstjenester
11.8.1. DNS-innstillinger for RTC-tjenester
11.8.2. TURN-tjener
11.8.3. SIP-mellomtjener
11.8.4. XMPP-tjener
11.8.5. Å kjøre tjenester på port 443
11.8.6. Å legge til WebRTC
12. Avansert administrasjon
12.1. RAID og LVM
12.1.1. Programvare RAID
12.1.2. LVM
12.1.3. RAID eller LVM?
12.2. virtualisering
12.2.1. Xen
12.2.2. LXC
12.2.3. Virtualisering med KVM
12.3. Automatisert installasjon
12.3.1. Fully Automatic Installer (FAI)
12.3.2. Å forhåndsutfylle Debian-Installer
12.3.3. Simple-CDD: Alt i ett løsningen
12.4. Overvåking
12.4.1. Å sette opp Munin
12.4.2. Å sette opp Nagios
13. Arbeidsstasjon
13.1. Oppsett av X11-tjeneren
13.2. Å tilpasse det grafiske grensesnittet
13.2.1. Choosing a Display Manager
13.2.2. Å velge en vindushåndterer
13.2.3. Menyhåndtering
13.3. Grafiske skrivebord
13.3.1. GNOME
13.3.2. KDE
13.3.3. Xfce og andre
13.4. E-post
13.4.1. Evolution (Utvikling)
13.4.2. KMail
13.4.3. Thunderbird og Icedove
13.5. Nettlesere (Web browser)
13.6. Utvikling
13.6.1. Verktøy for GTK+ på GNOME
13.6.2. Verktøy for Qt i KDE
13.7. Samarbeid
13.7.1. Å arbeide i grupper: groupware
13.7.2. Samarbeid med FusionForge
13.8. Office Suites
13.9. Å emulere Windows: Wine
13.10. Sanntidskommunikasjonsprogramvare
14. Sikkerhet
14.1. Å definere et sikkerhetsopplegg
14.2. Brannmur eller pakkefiltrering
14.2.1. Oppførselen til netfilter
14.2.2. Syntaksen til iptables og ip6tables
14.2.3. Å lage regler
14.2.4. Å installere reglene ved hver oppstart
14.3. Overvåking: Forebygging, avdekking, avskrekking
14.3.1. Å overvåke logger med logcheck
14.3.2. Overvåkningsaktivitet
14.3.3. Å finne endringer
14.3.4. Å avdekke inntrenging (IDS/NIDS)
14.4. Introduksjon til AppArmor
14.4.1. Prinsipper
14.4.2. Å aktivere AppArmor og håndtere AppArmor-profiler
14.4.3. Å lage en ny profil
14.5. Introduksjon til SELinux
14.5.1. Prinsipper
14.5.2. Å sette opp SELinux
14.5.3. Å håndtere SELinux-system
14.5.4. Å tilpasse reglene
14.6. Andre sikkerhetsrelaterte overveielser
14.6.1. Iboende risiko for nett-applikasjoner
14.6.2. Å vite hva som forventes
14.6.3. Kloke valg av programvare
14.6.4. Å håndtere en maskin som en helhet
14.6.5. Brukere er spillere
14.6.6. Fysisk sikkerhet
14.6.7. Juridisk ansvar
14.7. Å håndtere en kompromittert maskin
14.7.1. Avdekke og se innbruddet
14.7.2. Å sette tjeneren Off-Line
14.7.3. Beholde alt som kan brukes som bevis
14.7.4. Reinstallering
14.7.5. Rettslig analyse
14.7.6. Å rekonstruere et angrepsscenario
15. Å lage en Debian-pakke
15.1. Å bygge om en pakke fra sine kilder
15.1.1. Å skaffe kildene
15.1.2. Å lage forandringer
15.1.3. Å starte gjenoppbyggingen
15.2. Å bygge din første pakke
15.2.1. Meta-pakker eller falsk pakker
15.2.2. Et enkelt filarkiv
15.3. Å lage en pakkebrønn for APT
15.4. Å bli en pakkevedlikeholder
15.4.1. Å lære å lage pakker
15.4.2. Aksepteringsprosess
16. Konklusjon: Debians fremtid
16.1. Kommende utviklinger
16.2. Debians fremtid
16.3. Fremtiden for denne boken
A. Avledede distribusjoner
A.1. Folketelling og samarbeid
A.2. Ubuntu
A.3. Linux Mint
A.4. Knoppix
A.5. Aptosid og Siduction
A.6. Grml
A.7. Tails
A.8. Kali Linux
A.9. Devuan
A.10. Tanglu
A.11. DoudouLinux
A.12. Raspbian
A.13. Og mange flere
B. Kort støttekurs
B.1. Skall og grunnleggende kommandoer
B.1.1. Å surfe i mappetreet og operativsystemet
B.1.2. Å vise og modifisere tekstfiler
B.1.3. Å søke etter filer og innenfor filer
B.1.4. Å håndtere prosesser
B.1.5. Systeminformasjon: Minne, diskplass, identitet
B.2. Organisering av filsystemhierarkiet
B.2.1. Rotmappen
B.2.2. Brukerens hjemmemappe
B.3. Datamaskinens indre arbeid: de forskjellige involverte lagene
B.3.1. Det dypeste laget: hardvaren (maskinvaren)
B.3.2. Starteren: BIOS eller UEFI
B.3.3. Kjernen
B.3.4. Brukerrommet
B.4. Noen oppgaver som håndteres av kjernen
B.4.1. Å drifte maskinvaren
B.4.2. Filsystemer
B.4.3. Delte funksjoner
B.4.4. Å håndtere prosesser
B.4.5. Å håndtere rettigheter
B.5. Brukerrommet
B.5.1. Prosess
B.5.2. Nisser
B.5.3. Kommunikasjon mellom prosesser
B.5.4. Biblioteker