Product SiteDocumentation Site

2.2. Hovedplan

I samarbeid med deg, har IT-ledelsen gjennomført en litt mer omfattende undersøkelse, identifisert noen begrensninger, og definert en plan for flytting til det valgte Open Source-systemet, Debian.
En vesentlig begrensning er identifisert til at økonomiavdelingen bruker spesifikk programvare, som bare kjører på Microsoft Windows™. Laboratoriet, på sin side, bruker programvare for dataassistert konstruksjon som kjører på OS X™.
Oversikt over Falcot Corp nettverket

Figur 2.1. Oversikt over Falcot Corp nettverket

Overgangen til Debian vil skje gradvis. En liten bedrift, med begrensede midler, kan ikke med rimelighet forandre alt over natten. For det første må IT-ansatte få opplæring i Debian administrasjon. Serverne vil så bli konvertert, starter med nettverksinfrastruktur (rutere, brannmurer, etc.) etterfulgt av brukertjenester (fildeling, web, SMTP, etc.). Da kontormaskinene gradvis vil migrere til Debian, vil hver avdeling bli trent (internt) under utrulling av det nye systemet.