Product SiteDocumentation Site

10.4. Dynamisk ruting

Referanseverktøyet for dynamisk ruting er for tiden quagga, fra pakken med tilsvarende navn; det pleide å være zebra til utviklingen av sistnevnte stoppet. Men quagga beholdt navnene på programmene av kompatibilitetsgrunner, som forklarer zebra-kommandoene nedenfor.
Quagga er et sett av nisser som samarbeider om å definere rutetabeller som skal brukes av Linux-kjernen; hver rutingprotokoll (særlig BGP, OSPF og RIP) leverer sin egen nisse. zebra-nissen samler inn informasjon fra andre nisser, og håndterer statiske rutingtabeller tilsvarende. De andre nissene er kjent som bgpd, ospfd, ospf6d, ripd, ripngd, isisd, og babeld.
Nisser aktiveres ved å redigere /etc/quagga/daemons-filen, og skape den riktige konfigurasjonsfilen i /etc/quagga/; denne konfigurasjonsfilen må være oppkalt etter nissen, med en .conf-forlengelse, og høre til quagga-brukeren og quaggavty-gruppen, for å få /etc/init.d/quagga-skriptet til å kalle på nissen.
Konfigurasjonen til hver av disse nissene krever kunnskap om den rutingprotokollen det gjelder. Disse protokollene kan ikke beskrives i detalj her, men quagga-doc gir en god forklaring i form av en info-fil. Det samme innholdet kan lettere søkes opp som HTML på Quaggas nettside:
I tillegg er syntaksen svært nær et standard ruterkonfigurasjons grensesnitt, og nettverksadministratorer vil raskt tilpasse seg til quagga.