Product SiteDocumentation Site

8.2. Å konfigurere nettverket

Siden nettverket konfigureres automatisk under installasjonen, vil /etc/network/interfaces-filen allerede inneholde en gyldig konfigurasjon. En linje som starter med auto angir hvilke grensesnitt som skal konfigures automatisk ved oppstart av ifupdown og dens /etc/init.d/networking-init-skript. Dette vil typisk være eth0, altså det første Ethernet-kortet.

8.2.1. Ethernet-grensesnitt

Hvis datamaskinen har et Ethernet-kort, må det IP-nettverk som er forbundet med det, bli konfigurert ved å velge blant en av to metoder. Den enkleste metoden er en dynamisk konfigurasjon med DHCP, og det krever en DHCP-tjener i det lokale nettverket. Det kan indikere et ønsket vertsnavn, tilsvarende hostname-innstillingen i eksempelet nedenfor. DHCP-tjeneren sender deretter konfigurasjonsinnstillinger for det aktuelle nettverket.

Eksempel 8.1. DHCP-konfigurasjon

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
  hostname arrakis
En «statisk» konfigurasjon må angi nettverksinnstillinger på en bestemt måte. Dette inkluderer minst IP-adressen og nettverksmasken, og noen ganger er også kringkastingsadresser oppført. En ruter som kobler til omverdenen blir spesifisert som en port (gateway).

Eksempel 8.2. Statisk konfigurasjon

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.3
  netmask 255.255.255.0
  broadcast 192.168.0.255
  network 192.168.0.0
  gateway 192.168.0.1

8.2.2. Forbinde PPP gjennom et PSTN modem

Et punkt til punkt (PPP) etablerer en periodisk forbindelse. Dette er den mest vanlige løsning for tilkoblinger med et telefonmodem («PSTN-modem», ettersom forbindelsen går over det offentlige, svitsjede telefonnettet).
En tilkobling via telefonmodem krever en konto med en aksessleverandør, inkludert et telefonnummer, brukernavn, passord, og noen ganger skal det brukes en autentiseringsprotokoll. En slik forbindelse er konfigurert ved hjelp av pppconfig-verktøy i Debian-pakken med samme navn. Som standard setter det opp en forbindelse som heter provider (som i Internett-leverandør). Når du er i tvil om autentiseringsprotokollen, velg PAP: Den tilbys av de fleste Internett-leverandører.
Etter konfigurasjon, er det mulig å koble til med pon-kommandoen (gir den navnet på tilkoblingen som et parameter, når standardverdien provider ikke er hensiktsmessig). Linken blir frakoblet med poff-kommandoen. Disse to kommandoer kan utføres av rotbrukeren, eller av en annen bruker, forutsatt at de er i dip-gruppen.

8.2.3. Tilkobling med et ADSL-modem

Fellesbetegnelsen «ADSL-modem» dekker en rekke enheter med svært ulike oppgaver. Enklest å bruke med Linux er modemene som har et Ethernet-grensesnitt (og ikke bare et USB-grensesnitt). Disse pleier å være populære. De fleste ADSL Internett-leverandører låner ut (eller leaser) en «boks» med Ethernet-grensesnitt. Avhengig av typen modem, varierer den konfigurasjon som kreves mye.

8.2.3.1. Modemer som støtter PPPOE

Noen Ethernet-modemer arbeider med PPPoE-protokollen (Point to Point Protocol over Ethernet).pppoeconf-verktøyet (fra pakken med samme navn) vil konfigurere tilkoblingen. For å gjøre dette endrer den /etc/ppp/peers/dsl-provider-filen med innstillingene gitt, og registrerer påloggingsinformasjonen i /etc/ppp/pap-secrets og /etc/ppp/chap-secrets-filene. Det anbefales å godta alle endringer som det foreslår.
Så snart denne konfigurasjonen er fullført, kan du åpne ADSL-tilkobling med kommandoen, pon dsl-provider, og koble den fra med poff dsl-provider.

8.2.3.2. Modemer som støtter PPTP

Protokollen PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) ble opprettet av Microsoft. I begynnelsen utplassert av ADSL, og ble raskt erstattet av PPPOE. Hvis denne protokollen er tvunget på deg, se Seksjon 10.2.4, «PPTP».

8.2.3.3. Modemer som støtter DHCP

Når et modem er koblet til datamaskinen med en Ethernet-kabel (krysset kabel), konfigurerer du vanligvis en nettverkstilkobling med DHCP på datamaskinen. Modemet fungerer automatisk som en systemport som standard, og tar seg av ruting (som betyr at den klarer nettverkstrafikk mellom datamaskinen og Internett).
De fleste «ADSL-rutere» på markedet kan brukes slik, som de fleste av ADSL-modemene som leveres fra Internett-leverandørene.

8.2.4. Automatisk nettverksoppsett for roaming-brukere

Mange Falcot-ingeniører har en bærbar datamaskin for profesjonell bruk, som de også bruke hjemme. Nettverkskonfigurasjonen avhenger av plasseringen. Hjemme kan det være et wifi-nettverk (beskyttet av en WPA-nøkkel), mens arbeidsplassen bruker et kablet nettverk for større sikkerhet og mer båndbredde.
For å unngå å koble manuelt til eller fra det tilhørende nettverksgrensesnittet installerte administratorene network-manager-pakken på disse flyttbare maskinene. Denne programvaren gjør at brukeren kan enkelt bytte fra ett nettverk til et annet ved hjelp av et lite ikon i systemstatusfeltet på det grafiske skrivebordet. Ved å klikke på dette ikonet vises en liste over tilgjengelige nettverk (både kablet og trådløst), slik at de rett og slett kan velge nettverket de ønsker å bruke. Programmet lagrer konfigurasjonen for nettverkene som brukeren allerede har koblet til, og bytter automatisk til det beste tilgjengelige nettverket når den gjeldende tilkoblingen faller ut.
For å gjøre dette er programmet strukturert i to deler: En nisse som kjører som rot håndterer aktivering og konfigurering av nettverksgrensesnitt, og et brukergrensesnitt kontroller denne nissen. PolicyKit håndterer de nødvendige fullmakter til å styre dette programmet, og Debian konfigurerte PolicyKit på en slik måte at medlemmer i netdev-gruppen kan legge til eller endre Network Manager-tilkoblinger.
NetworkManager vet hvordan man skal håndtere ulike typer tilkoblinger (DHCP, manuell konfigurering, lokale nettverk), men bare hvis konfigureringen er stilt inn med programmet selv. Dette er grunnen til at det systematisk vil ignorere alle nettverksgrensesnitt i /etc/network/interfaces som det ikke passer for. Ettersom NetworkManager ikke gir detaljer når ingen nettverkstilkoblinger vises, er den enkle måten å slette alle konfigurasjoner for grensesnitt som må håndteres av NetworkManager fra /etc/network/interfaces.
Merk at dette programmet er installert som standard når «Desktop Environment»-oppgaven er valgt ved den første installasjonen.