Product SiteDocumentation Site

2.4. Hvorfor Debian-distribusjonen?

Når Linux-familien er valgt, må et mer spesifikt alternativ velges. Igjen, det er nok av vurderingskriterier. Den valgte distribusjonen må være i stand til å operere i flere år, siden overgangen fra ett til et annet innebærer ekstra kostnader (men mindre enn om migrasjon var mellom to helt forskjellige operativsystemer, for eksempel Windows eller OS X).
Bærekraft er derfor viktig, og det må garanteres regelmessige oppdateringer og sikkerhetsoppdateringer over flere år. Tidspunktet for oppdateringer også viktig, siden, med så mange maskiner til å administrere, kan Falcot Corp ikke håndtere denne kompliserte operasjon for ofte. Derfor insisterer IKT-avdelingen på å kjøre den siste stabile versjonen av distribusjonen, for å dra nytte av den beste tekniske støtten, og garanterte sikkerhetsoppdateringer. I praksis er sikkerhetsoppdateringer vanligvis bare garantert for en begrenset tid på eldre versjoner av en distribusjon.
Til slutt, på grunn av samsvar og enkel administrasjon, må den samme distribusjonen kjøre på alle servere (hvorav noen er Sparc-maskiner, som kjører Solaris) og kontormaskiner.

2.4.1. Kommersielle og community-drevne distribusjoner

Det er to hovedkategorier Linux-distribusjoner: Kommersielle og Community-drevne. De førstnevnte, utviklet av selskaper, selges med kommersielle støttetjenester. Sistnevnte er utviklet etter den samme åpne utviklingsmodellen som den frie programvare, som de hører til.
En kommersiell distribusjon vil ha en tendens til å utgi nye versjoner oftere, for markedsoppdatering og tilhørende tjenester. Fremtiden deres er direkte knyttet til selskapets kommersielle suksess, og mange har allerede forsvunnet (Caldera Linux, StormLinux, etc.).
En community-distribusjon følger sin egen tidsplan. I likhet med Linux-kjernen, frigjøres nye versjoner når de er stabile, aldri før. Overlevelsen er garantert så lenge det er tilstrekkelig individuelle utviklere, eller tredjeparts selskaper til å støtte den.
En sammenligning av ulike Linux-distribusjoner førte til valg av Debian av ulike grunner:
  • Det er en community distribusjon, med utvikling sikret uavhengig av eventuelle kommersielle begrensninger. Formålet er således i det vesentlige av en teknisk natur, som synes å favorisere den generelle kvaliteten på produktet.
  • Av alle community distribusjoner, er den den mest betydningsfulle ut fra mange perspektiver: I antall bidragsytere, antall programvarepakker tilgjengelig, og år med kontinuerlig eksistens. Størrelsen på communityet er ubestridelig vitnesbyrd om kontinuiteten.
  • Statistisk sett blir nye versjoner utgitt hver 18. til 24. måned, og de støttes i 5 år. En tidsplan som passer godt for administratorer.
  • En undersøkelse av flere franske serviceselskaper, som har spesialisert seg på fri programvare, viser at alle gir teknisk assistanse for Debian. Mange av dem har også valgt Debian som sin interne distribusjon. Dette mangfoldet av potensielle tilbydere er et stort aktivum for Falcot Corps uavhengighet.
  • Endelig er Debian tilgjengelig på en rekke arkitekturer, inkludert ppc64el for OpenPOWER prosessorer. Det er derfor mulig å installere den på Falcot Corps nyeste IBM-servere.
Når Debian er valgt, må valget av versjon avgjøres. La oss se hvorfor administratorer har plukket ut Debian Jessie.