Product SiteDocumentation Site

16.2. Debians fremtid

I tillegg til denne internutviklingen så kan en med rimelighet forvente at nye Debian-baserte distribusjoner vil dukke opp, da flere verktøy fortsetter å gjøre det stadig enklere å gjøre. Nye spesialiserte underprosjekter vil bli opprettet, for å øke Debians rekkevidde mot nye horisonter.
Debians brukerfellesskap vil øke, og nye bidragsytere vil delta i prosjektet ... medregnet, kanskje deg!
Debian-prosjektet er sterkere enn noensinne, og godt på vei mot målet om en universell distribusjon. Innsidespøken i Debian-fellesskapet er World Domination.
Til tross for sin alder og sin respektable størrelse, holder Debian på å vokse i alle slags (noen ganger uventede) retninger. Bidragsytere er fulle av ideer, og diskusjoner på postlistene øremerket utvikling. Selv om det ser ut som krangling, viser de økt momentum. Noen ganger sammenlignes Debian med et svart hull med en slik tetthet at ethvert nytt gratis programvare-prosjekt er attraktivt.
Utover den tilsynelatende tilfredsstillelse fra de fleste brukere av Debian, blir en dyp trend mer og mer udiskutabel; folk innser i økende grad at samarbeide, snarere enn å jobbe alene i sitt hjørne, fører til bedre resultater for alle. Slik er begrunnelsen som benyttes av distribusjoner som går inn i Debian som delprosjekter.
Debian-prosjektet er dermed ikke truet av utryddelse …