Product SiteDocumentation Site

16.3. Fremtiden for denne boken

Vi ønsker at denne boken skal utvikle seg med ånden til fri programvare. Derfor ønsker vi velkommen bidrag, kommentarer, forslag og kritkk. Det er veldig fint om du kan sende dem til Raphaël (), eller Roland (). For konkrete tilbakemeldinger der noe kan fikses, lag gjerne en feilrapport tilkoblet Debian-pakken debian-handbook. Nettstedet vil brukes til å samle all relevant informasjon om bokens utvikling, og du vil der finne informasjon om hvordan du kan bidra, særlig hvis du ønsker å oversette boken for å gjøre den tilgjengelig for enda større folkemengder enn i dag.
Vi har forsøkt å ta med det meste av hva vår Debian-erfaring har lært oss, slik at alle kan bruke denne distribusjonen, og utnytte de beste fordelene så raskt som mulig. Vi håper denne boken bidrar til å gjøre Debian mindre forvirrende og mer populær, og ønsker all oppmerksomhet om boken velkommen!
Vi ønsker å avslutte med enn personlig merknad. Skriving (og oversettelse) av denne boken tok en betydelig tid av vår vanlige faglige aktivitet. Siden vi er begge freelance-konsulenter, gir eventuelle nye inntektskilder oss frihet til å bruke mer tid på å forbedre Debian: Vi håper denne boken å være vellykket og å bidra til dette. I mellomtiden, bruk gjerne våre tjenester!
Vi sees!