Product SiteDocumentation Site

1.5. Distributørenes rolle

En GNU/Linux-distribusjon har to hovedmål: Å installere et gratis operativsystem på en datamaskin (enten med eller uten et eksisterende system eller systemer), og gi en rekke programvarer som dekker alle brukernes behov.

1.5.1. Installatøren: debian-installer

debian-installer, er konstruert for å være ekstremt modulbasert for å være så felles som mulig, og er rettet mot det første målet. Den dekker et bredt spekter installeringssituasjoner, og gjør det generelt sett enklere å videreutvikle installasjonsprogrammer som er tilpasset et bestemt bruksområde.
Moduloppbyggingen i dette verktøyet, som også gjør det svært sammensatt, kan være skremmende å oppdage for utviklerne. Men som brukt i grafisk- eller i tekstmodus, er brukerens opplevelse likevel lik. Stor innsats er gjort for å redusere antall spørsmål du får når du installerer produktet, spesielt takket være at programvare som automatisk finner maskinvaren er med.
Det er interessant å merke seg at distribusjoner som stammer fra Debian, varierer sterkt når det gjelder dette aspektet, og gir et mer begrenset installasjonsprogram (ofte begrenset til i386 eller variantene AMD64 arkitekturer), men er mer brukervennlige for den uinnvidde. På den annen side, de avstår vanligvis fra å avvike for langt fra innholdet i pakken, for så mye som mulig å kunne dra nytte av det enorme utvalget av programvare som tilbys, men uten å forårsake samsvarsproblemer.

1.5.2. Programvaren Library (The Software Library)

Kvantitativt er Debian unektelig leder i så måte, med over 21 000 kildepakker. Kvalitativt, Debians politikk med lang testperiode før en ny stabil versjon utgis, rettferdiggjør omdømmet om stabilitet og konsistens. Når det gjelder tilgjengelighet, er alt tilgjengelig på nett gjennom mange nettspeil over hele verden, med oppdateringer lagt ut hver sjette time.
Mange forhandlere selger CD-ROM på Internett til en svært lav pris (ofte til selvkost), «bilder» som er fritt tilgjengelig for nedlasting. Det er en ulempe: Den lave hyppigheten for nye stabile versjoner (å utvikle dem tar noen ganger mer enn to år), forsinker inkludering av ny programvare.
De fleste nye gratis programmer finner raskt sin vei inn til utviklingsversjonen, som kan tillate at de kommer med. Hvis dette krever for mange oppdateringer på grunn av avhengigheter, kan programmet også lages på nytt til den stabile versjonen av Debian (se Kapittel 15, Å lage en Debian-pakke for mer informasjon om dette emnet).