Product SiteDocumentation Site

Kapittel 3. Å analysere gjeldende oppsett og migrering

3.1. Sameksistens i uensartede omgivelser
3.1.1. Integrasjon med Windows-maskiner
3.1.2. Integrasjon med OS X-maskiner
3.1.3. Integrasjon med andre Linux/Unix-maskiner
3.2. Hvordan migrere
3.2.1. Kartlegge og identifisere tjenester
3.2.2. Sikkerhetskopi av konfigureringen
3.2.3. Å overta en eksisterende Debian-tjener
3.2.4. Å installere Debian
3.2.5. Installere og konfigurere de valgte tjenestene
Alt ettersyn av datasystemer skal ta det eksisterende systemet i betraktning. Dette tillater gjenbruk av tilgjengelige ressurser så langt som mulig, og garanterer interoperabilitet for de ulike elementene som inngår i systemet. Denne studien vil introdusere et generisk rammeverk som kan følges ved alle migrasjoner av en datainfrastruktur til Linux.

3.1. Sameksistens i uensartede omgivelser

Debian integreres godt i alle typer eksisterende miljøer, og samspiller godt med andre operativsystemer. Denne nesten perfekte harmoni kommer fra markedpress som krever at programvareutgivere utvikler programmer som følger standarder. Å overholde standarder tillater administratorer å bytte ut programmer: Klienter eller tjenere, enten de er gratis eller ikke.

3.1.1. Integrasjon med Windows-maskiner

Sambas SMB/CIFS-støtte sikrer god kommunikasjon innenfor en Windows kontekst. Den deler filer og utskriftskøer til Windows-klienter, og inkluderer programvare som lar en Linux-maskin bruke ressurser tilgjengelig på Windows-tjenere.

3.1.2. Integrasjon med OS X-maskiner

OS X-maskiner gir, og er i stand til å bruke, nettverkstjenester som filservere og skriverdeling. Disse tjenestene er publisert på det lokale nettverket, noe som tillater andre maskiner å oppdage dem, og gjøre bruk av dem, uten manuell konfigurering, ved hjelp av Bonjour-gjennomføringen av Zeroconf-protokollen Suite. Debian inkluderer en annen implementering, kalt Avahi, som gir samme funksjonalitet.
I den andre retningen kan Netatalk-nissen brukes til å gi filtjenere til OS X-maskiner i nettverket. Den implementerer AFP-(AppleShare-)protokollen samt de nødvendige meldinger, slik at servere automatisk kan oppdages av OS X-klienter.
Eldre Mac OS-nettverk (før OS X) brukte en annen protokoll kalt AppleTalk. For miljøer som involverer maskiner ved hjelp av denne protokollen, gir Netatalk også AppleTalk-protokollen (faktisk startet det som en reimplementering av den protokollen). Det sikrer driften av filtjeneren og utskriftskøer, samt tidsserver (klokkesynkronisering ). Ruterfunksjonen dens tillater samtrafikk med AppleTalk-nettverk.

3.1.3. Integrasjon med andre Linux/Unix-maskiner

Til slutt: Både NFS og NIS garanterer samspill med Unix-systemer. NFS sikrer filtjenerfunksjonalitet, mens NIS lager brukerkataloger. BSD-utskriftslag, som brukes av de fleste Unix-systemer, gjør det også mulig å dele utskriftskøer.
Sameksistens mellom Debian, OS X, Windows og Unix-systemer

Figur 3.1. Sameksistens mellom Debian, OS X, Windows og Unix-systemer