Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Сайта на Дебиан на различни езици


Ясно е, че не всички хора по света използват един и същ език. С разрастването на мрежата от уеб-страници става все по-необходимо да има страници на различни езици. За тази цел бе въведен стандарт, наречен договаряне на съдържанието, който позволява на потребителите да заявят език, на който предпочитат да получават документите. Езикът на всяка страница се договаря между браузъра и сървъра: браузърът обявява предпочитаните езици, а сървърът доставя съдържание, което отговаря на предпочитанията и наличните варианти на страницата.

Имайте предвид, че избирането на различен език от достъпните преводи в края на всяка страница ще смени езика само на текущата страница. Това не променя езика по подразбиране. Ако последвате връзка към друга страница, тя ще бъде показана отново в оригиналния език. За да промените езика по подразбиране трябва да промените настройките на браузъра, както е описано по-долу.

Допълнителна информация за указване на предпочитания език има на следната страница на W3C.


Какво да направя ако страница в сайта на Дебиан е на грешен език?

Най-честата причина за получаване на страница на грешен език е неправилна настройка на браузъра. Вижте раздела Настройване на предпочитания език за да отстраните проблема.

Втората възможна причина е повреден или зле настроен кеширащ сървър-посредник. Това е все по-често срещан проблем, защото все повече доставчици на Интернет виждат в кеширането добър начин за намаляване на мрежовия трафик. Прочетете бележките относно кеширащите сървъри дори и да не мислите, че това е проблемът.

Третата причина е, че може да има проблем със самия уеб сайт www.debian.org. За последните години само няколко пъти се е случвало да има проблем при връщането на страници на правилния език, дължащ се на грешка в сайта. Затова препоръчваме да проверите дали двете причини по-горе не обясняват проблема преди да се свържете с нас. Ако октриете, че https://www.debian.org/ работи, но някой от огледалните сървъри – не, съобщете ни и ние ще се свържем с отговорника на сървъра.

След разрешаването на някой от описаните по-горе проблеми, би било добре да изчистите кеша на браузъра (дисковия и този в паметта) преди да опитате отново да разгледате страницата. Добра идея е да използвате lynx за тестове. Това е единственият браузър, който според нас отговаря напълно на спецификациите на HTTP за многоезично съдържание.

Потенциални проблеми със сървъри посредници

Сървърите-посредници са уеб-сървъри, които не предлагат собствено съдържание. Те стоят между потребителите и истинските web сървъри, прихващат заявките за разглеждане на уеб-страници и изтеглят съдържанието. След това препращат данните, като междувременно правят локално, кеширано копие за евентуални бъдещи заявки. Използването на кешове може значително да съкрати мрежовия трафик когато много потребители правят заявки към едни и същи страници.

В повечето случаи идеята работи, но грешки в кеширащите сървъри могат да предизвикат проблеми. В частност, някои по-стари сървъри-посредници не поддържат договаряне на съдържанието. Това довежда до кеширане на страница на един език и доставянето й дори когато е заявен друг език. Единственото решение в такъв случай е кеширащият софтуер да бъде обновен или заменен.

В миналото хората използваха сървър-посредник само след изрично настройване на браузъра. Вече не е така. Вашият доставчик на Интернет може да пренасочва всички HTTP заявки към „прозрачен“ сървър-посредник. Ако този сървър не работи правилно с договаряно съдържание потребителите може да получат кешираните страници на грешен език. Единственият изход от подобна ситуация е да се оплачете на доставчика и той да обнови или замени софтуера си.


Настройване на предпочитания език

Можете да настроите предпочитаните езици в желания приоритет. Добра идея е за всеки случай да добавите английски ('en') като последен в списъка, защото оригиналният език на страниците на уеб сайта на Дебиан е английски и не всички документи могат да бъдат преведени на предпочитан от вас език.

Например, ако говорите български настройте предпочитанията за език да включва на първо място български (с езиков код 'bg'), следван от английски (с езиков код 'en').

Вижте по-долу за точни инструкции как да направите това за различните браузъри.

Както ще видите, повечето браузъри предлагат потребителски интерфейс, улесняващ настройването на предпочитания език. Ако вашият не го прави, имайте предвид следното съществено опростяване в предишния абзац. Ако указвате списък с предпочитани езици, например „bg, en", това не определя предпочитание, а набор от равнопоставени възможности, чието подреждане може да бъде игнорирано от сървъра. Правилното указване на предпочитания изисква използването на специални коефициенти – дробни числа между 0 и 1, по-големите числа означават по-голям приоритет. В горния случай подходящата настройка би била „bg; q=1.0, en; q=0.5“

Важно е да бъдете внимателни когато използвате подкатегории на езици. Например използването на „en-GB, bg“, няма да доведе до ефекта, който повечето хора очакват (освен ако са чели спецификацията на HTTP).

Силно препоръчително е да не добавяте резширения за местоположение към езика без сериозна причина. Ако все пак добавите, убедете се, че сте включили и езика без разширения.

Разяснение: ако получи заявка за документ с избран език „en-GB, bg“, сървърът няма да предпочете версията на английски („en“) пред българската. Това би станало само ако има версия на файла с езиково разширение „en-gb“.

Ето защо е по-добре да настроите браузъра да подава „en-GB, en, bg“ или направо само „en, bg“. Обратният вариант обаче работи – сървърът би върнал „en-us“ при заявка за „en“.

За повече информация отностно настройването на променливата за предпочитан език вижте документацията на Apache относно договарянето на съдържание.

Настройване на предпочитания език в браузъра

За да укажете предпочитан език в браузъра е необходимо да промените настройките. Как става това зависи от използвания браузър.

Chrome и Chromium
Customize and control Chromium -> Settings -> Show advanced settings -> Languages -> Language and input settings
ELinks
Можете да зададете езика по подразбиране за интерфейса:
  Setup -> Language
 
Това ще промени и искания език от уеб сайтовете. Можете да промените тази функционалност и други фини настройки в:
  Setup -> Options manager -> Protocols -> HTTP
 
Epiphany
   Edit -> Preferences -> Language -> Languages
 
Firefox
Версия 3.0 и по-нова:
Linux:
   Edit -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose...
 
Windows:
   Tools -> Options -> Content -> Languages -> Choose...
 
Mac OS:
   Firefox -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose...
 

Версия 1.5 и по-нова:
Linux:
   Edit -> Preferences -> Advanced -> General -> Edit Languages
 
Windows:
   Tools -> Options -> Advanced -> General -> Edit Languages
 

Версия 0.9 и по-нова:
Linux:
   Edit -> Preferences -> General -> Languages
 
Windows:
   Tools -> Options -> General -> Languages
 
В по-старите версии трябва да отидете на about:config и да промените стойността на intl.accept_languages.
Galeon
   Settings -> Preferences -> Rendering -> Languages
 
IBrowse
Изберете меню Preferences, след това Settings и накрая Network. Под „Accept language“ вероятно ще е изписано „*“. Ако натиснете бутона „Locale“ ще можете да добавите желания език. Друга възможност е да го въведете ръчно. След това натиснете „OK“.
iCab
   Edit -> Preferences -> Browser -> Fonts, Languages
 
Iceweasel
   Edit -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose
 
Internet Explorer
Windows:
   Tools или View или Extras -> Internet Options -> (General) Languages
 
Mac OS:
   Edit -> Preferences -> Web Browser -> Language/Fonts
 
Konqueror
Редактирайте файла ~/.kde/share/config/kio_httprc и да добавите следния примерен текст:
   Languages=bg;q=1.0, en;q=0.5
 
lynx
Може или да редактирате променливата preferred_language във файла .lynxrc, или да я настроите с командата „O“ докато сте в lynx.

Например, напишете следния текст в .lynxrc

 preferred_language=bg; q=1.0, en; q=0.5
 
Mozilla / Netscape 4.x и по-нови версии
   Edit -> Preferences -> Navigator -> Languages
 
Забележка: за Netscape 4.x трябва да проверите дали езика от предложения списък. Доста хора съобщават за проблеми при въвеждане на ръка.
Netscape 3.x
Добавете
   *httpAcceptLanguage: [preferred_language string]
 
във файла app-defaults на Netscape или ~/.Xresources
Opera
Повечето версии:
   File -> Preferences -> Languages
 
Linux/*BSD версии 5.x и 6.x:
   File -> Preferences -> Document -> Languages
 
Уеб браузъра на Nokia 770: Редактирайте файла /home/user/.opera/opera.ini и добавете следния ред в секцията [Adv User Prefs]:
   HTTP Accept Language=bg;q=1.0,en;q=0.5
 
Pocket Internet Explorer
   В регистъра създайте ключ от тип текстов низ и име AcceptLanguage
   в HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\
   и стойност bg; q=1.0, en; q=0.5 (без кавичките).
 
Safari
Safari използва системните настройки на Mac OS X за указване на предпочитания език:
  System preferences -> International -> Language
 
Voyager
Изберете меню Settings, след това Languages. Можете да въведете език ръчно или да натиснете „Get from locale“. Изберете „OK“ за да потвърдите.
W3 (уеб браузър, базиран ма emacs)
(setq url-mime-language-string "preferred_language=bg; q=1.0, en; q=0.5")
или със специализирания пакет (с URL версия p4.0pre.14):
Hypermedia -> URL -> Mime -> Mime Language String...
W3M
   Options (o) -> Other Behavior -> Accept-Language
 

Ако имате информация за настройването на браузър, който не присъства в горния списък, изпратете я до debian-www@lists.debian.org.