Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Ο ιστότοπος του Debian σε πολλές γλώσσες

Διαπραγμάτευση περιεχομένου

Μια ομάδα μεταφραστών δουλεύει πάνω στον ιστότοπο του Debian για να τον μεταφέρει σε έναν αυξανόμενο αριθμό διαφορετικών γλωσσών. Αλλά πώς γίνεται η αλλαγή γλώσσας σε έναν περιηγητή ιστού; Ένα πρότυπο που ονομάζεται διαπραγμάτευση περιεχομένου επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν τη γλώσσα/τις γλώσσες της προτίμησής τους για το περιεχόμενο του ιστού. Η εκδοχή που βλέπουν είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης μεταξύ του περιηγητή και του εξυπηρετητή ιστοσελίδων: ο περιηγητής στέλνει τις προτιμήσεις στον εξυπηρετητή και ο τελευταίος αποφασίζει ποια εκδοχή να "σερβίρει" (με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη και τις διαθέσιμες εκδοχές).

Δεν γνωρίζουν όλοι/ες για τη διαπραγμάτευση περιεχομένου, οπότε οι σύνδεσμοι στο τέλος κάθε ιστοσελίδας του Debian παραπέμπουν στις άλλες διαθέσιμες εκδοχές. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επιλογή μιας διαφορετικής γλώσσας από αυτή τη λίστα θα έχει επίδραση μόνο στην τρέχουσα σελίδα. Δεν αλλάζει την προεπιλεγμένη γλώσσα του περιηγητή σας. Αν ακολουθήσετε έναν άλλο σύνδεσμο σε μια διαφορετική σελίδα, θα την δείτε και πάλι στην προεπιλεγμένη γλώσσα.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα, έχετε δυο επιλογές:

Πηγαίνετε απευθείας στις οδηγίες ρυθμίσεων για τους παρακάτω περιηγητές:

[Chrome/Chromium] [ELinks] [Epiphany] [Firefox] [IBrowse] [iCab] [IceCat (Iceweasel)] [Internet Explorer] [Konqueror] [Lynx] [Microsoft Edge] [Opera] [Safari] [W3M] [Vivaldi]

Πώς να ορίσετε τη γλώσσα σε έναν περιηγητή Ιστού

Πριν περιγράψουμε πώς να κάνετε τις ρυθμίσεις γλώσσας σε διαφορετικούς περιηγητές ιστοσελίδων, θα κάνουμε μερικές γενικές παρατηρήσεις. Είναι καλή ιδέα να συμπεριλάβετε όλες τις γλώσσες που μιλάτε στη λίστα των προτιμώμενων γλωσσών. Για παράδειγμα, αν η μητρική σας γλώσσα είναι τα Ελληνικά, μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό el ως πρώτη σας γλώσσα, ακολουθούμενο από τον κωδικό γλώσσας en.

Δεύτερον, σε μερικούς περιηγητές μπορείτε να εισάγετε κωδικούς γλωσσών αντί να επιλέξετε μια γλώσσα από ένα μενού. Σε αυτή την περίπτωση, κρατήστε στο μυαλό σας ότι δημιουργώντας μια λίστα όπως el, en δεν ορίζει της προτιμήσεις σας. Αντίθετα, θα ορίσει επιλογές ίσης βαρύτητας και ο περιηγητής μπορεί να αποφασίσει να αγνοήσει τη διάταξή τους και απλά να διαλέξει μια από αυτές. Αν θέλετε να προσδιορίσετε μια πραγματική προτίμηση, πρέπει να δουλέψετε με τις λεγόμενες τιμές ποιότητας (quality values), δηλαδή δεκαδικές τιμές μεταξύ του 0 και του 1. Μια μεγαλύτερη τιμή είναι ενδεικτική μιας υψηλότερης προτεραιαότητας. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα με τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, μπορείτε να τροποποιήσετε το προηγούμενο παράδειγμα ως εξής:

el; q=1.0, en; q=0.5

Να είστε προσεκτικοί/ες με τους κωδικούς των χωρών

Ένας εξυπηρετητής ιστοσελίδων που δέχεται ένα αίτημα για ένα κείμενο στις γλώσσες προτίμησης en-GB, el δεν σερβίρει πάντα την αγγλική εκδοχή πριν από τη ελληνική. Θα το κάνει αυτό μόνο αν υπάρχει μια σελίδα με την επέκταση γλώσσας en-gb. Το αντίστροφο, όμως, δουλεύει: ένας εξυπηρετητής μπορεί να επιστρέψει μια σελίδα στην γλώσσα en-us αν ο κώδικας γλώσσας en απλά περιλαμβάνεται στη λίστα των προτιμώμενων γλωσσών.

Συνιστούμε, λοιπόν, να μην προσθέσετε κωδικούς χωρών με δυο γράμματα, όπως en-GB ή en-US, εκτός και αν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος. Αν το κάνετε, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε τον κωδικό της γλώσσας και χωρίς την επέκταση: en-GB, en, el

Οδηγίες για διαφορετικούς περιηγητές ιστοσελίδων

Έχουμε συνθέσει μια λίστα δημοφιλών περιηγητών ιστοσελίδων και μερικές οδηγίες για το πώς να αλλάξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις ρυθμίσεις τους:

 • Chrome/Chromium
  Επάνω δεξιά, ανοίξτε το μενού και πατήστε Settings -> Advanced -> Languages. Ανοίξτε το μενού Language για να δείτε μια λίστα με γλώσσες. Πατήστε στις τρεις τελείες δίπλα σε μια επιλογή για να αλλάξετε τη σειρά. Μπορείτε, επίσης, αν είναι απαραίτητο να προσθέσετε καινούριες γλώσσες.
 • ELinks
  Ρυθμίζοντας την προεπιλεγμένη γλώσσα μέσω του Setup -> Language θα αλλάξει επίσης την αιτούμενη γλώσσα για τους ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την συμπεριφορά και να την λεπτορυθμίσετε την κεφαλίδα Accept-Language header στο Setup -> Options manager -> Protocols -> HTTP
 • Epiphany
  Ανοίξτε τις Προτιμήσεις από το κυρίως μενού και πηγαίνετε στην καρτέλα Γλώσσα. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε, αφαιρέσετε και να ρυθμίσετε τις γλώσσες.
 • Firefox
  Στο menu bar στην κορυφή ανοίξτε τις Προτιμήσεις. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο Γλώσσες και εμφάνιση -> Γλώσσα στο πάνελ Γενικά. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την γλώσσα της προτίμησής σας για την εμφάνιση ιστότοπων. Στον ίδιο διάλογο μπορείτε επίσης να προσθέσετε, αφαιρέσετε και να επαναδιατάξετε γλώσσες.
 • IBrowse
  Πηγαίνετε στις Προτιμήσεις -> Ρυθμίσεις -> Δίκτυο. Η Αποδοχή γλώσσας πιθανόν να δείχνει ένα * που είναι η προεπιλογή. Αν πατήστε στο κουμπί Locale, θα μπορέσετε να προσθέσετε την γλώσσα της προτίμησής σας. Αν όχι, μπορείτε να την εισαγάγετε με το χέρι.
 • iCab
  Edit -> Preferences -> Browser -> Fonts, Languages
 • IceCat (Iceweasel)
  Edit -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose
 • Internet Explorer
  Πατήστε την εικόνα Εργαλεία, επιλέξτε το Επιλογές Διαδικτύου, πηγαίνετε στην καρτέλα Γενικά και πατήστε το κουμπί Γλώσσες. Πατήστε την Ρύθμιση προτιμήσεων Γλώσσας, και στον επόμενο διάλογο μπορείτε να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή να επαναδιατάξετε τις γλώσσες.
 • Konqueror
  Επεξεργαστείτε το αρχείο ~/.kde/share/config/kio_httprc συμπεριλαμβάνοντας την παρακάτω καινούρια γραμμή:
  Languages=el;q=1.0, en;q=0.5
 • Lynx
  Επεξεργαστείτε το αρχείο ~/.lynxrc και εισάγετε την παρακάτων καινούρια γραμμή:
  preferred_language=el; q=1.0, en; q=0.5
  Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή πατώντας [O]. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στις Preferred language και προσθέστε το παραπάνω.
 • Microsoft Edge
  Settings and more -> Settings -> Languages -> Add languages
  Πατήστε το κουμπί με τις τρεις τελείες δίπλα σε μια επιλογή γλώσσας για περισσότερες επιλογές και για να αλλάξετε την σειρά.
 • Opera
  Settings -> Browser -> Languages -> Preferred languages
 • Safari
  Ο περιηγητής Safari χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις σε επίπεδο συστήματος στο macOS και το iOS, οπότε για να ορίσετε τη γλώσσα της προτίμησής σας παρακαλούμε ανοίξτε τις Προτιμήσεις Συστήματος (macOS) ή Ρυθμίσεις (iOS).
 • W3M
  Πατήστε [O] για να ανοίξετε το πάνελ Option Setting Panel, κυλήστε προς τα κάτω στις ρυθμίσεις δικτύου Network Settings -> Accept-Language header. Πατήστε [Enter] για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις (για παράδειγμα el; q=1.0, en; q=0.5) και επιβεβαιώστε με το [Enter]. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο [OK] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
 • Vivaldi
  Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις -> Γενικά -> Γλώσσα -> Αποδεκτές Γλώσσες, πατήστε Προσθήκη Γλώσσας και επιλέξετε μια από το μενού. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να αλλάξετε την σειρά των προτιμήσεών σας.

Πώς να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα της προτίμησής σας στον περιηγητή, τη συσκευή ή το υπολογιστικό σας περιβάλλον, τότε μπορείτε να παρακάμψετε τις προτιμήσεις του περιηγητή σας χρησιμοποιώντας σαν τελευταίο καταφύγιο ένα cookie. Πατήστε έν από τα κουμπιά παρακάτω για να θέσετε μια μοναδική γλώσσα στην αρχή της λίστας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό θα θέσει ένα cookie. Ο περιηγητής σας θα το διαγράψει αυτόματα αν δεν επισκεφθείτε τον ιστότοπο αυτό για έναν μήνα. Φυσικά, μπορείτε πάντα να το διαγράψετε με το χέρι στον περιηγητή σας ή πατώντας το κουμπί Browser default.

Επίλυση προβλημάτων

Μερικές φορές ο ιστότοπος του Debian εμφανίζετα σε λάθος γλώσσα παρ' όλες τις προσπάθειες να ρυθμιστεί μια προτιμώμενη γλώσσα. Η πρώτη μας συμβουλή είναι να καθαρίσετε την τοπική cache (τόσο στον δίσκο όσο και στην μνήμη) στον περιηγητή σας πριν προσπαθήσετε να ξαναφορτώσετε τον ιστότοπο. Αν είστε απόλυτα σίγουροι/ες ότι έχετε ρυθμίσει τον περιηγητή σας σωστά, τότε το πρόβλημα ίσως είναι μια λάθος ρυθμισμένη cache. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτές τις μέρες, καθώς όλο και περισσότεροι ISP βλέπουν το caching σαν έναν τρόπο μείωσης της δικτυακής τους κίνησης. Διαβάστε την ενότητα σχετικά με τους εξυπηρετητές μεσολάβησης ακόμα και αν δεν νομίζετε ότι χρησιμοποιείτε κάποιον.

Είναι καθόλα δυνατόν, πάντοτε, να υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ιστότοπο www.debian.org. Παρ' όλο που μόνο ελάχιστα προβλήματα που έχουν αναφερθεί σχετικά με τις γλώσσες τα τελευταία χρόνια έχουν προκληθεί από την πλευρά μας, είναι εντελώς πιθανόν. Προτείνουμε, συνεπώς, να διερευνήσετε αρχικά τις ρυθμίσεις σας και ένα πιθανό πρόβλημα caching πριν επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν ο ιστότοπος https://www.debian.org/ δουλεύει, αλλά κάποιος από τους καθρέφτες όχι, παρακαλούμε κάντε μια αναφορά γι' αυτό ώστε να επικοινωνήσουμε με τους συντηρητές τους.

Πιθανά προβλήματα με εξυπηρετητές μεσολάβησης (proxies)

Οι εξυπηρετητές "μεσολάβησης" (Proxy) είναι ουσιαστικά εξυπηρετητές ιστού που δεν έχουν στην πραγματικότητα περιεχόμενο οι ίδιοι. Βρίσκονται ανάμεσα στους χρήστες και τους πραγματικούς εξυπηρετητές ιστού, δέχονται τα αιτήματά σας για ιστοσελίδες και τις φέρνουν. Στη συνέχεια, προωθούν το περιεχόμενο στους περιηγητές των χρηστών, δημιουργώντας όμως ταυτόχρονα και ένα τοπικό αντόγραφο σε cache για χρήση σε μεταγενέστερα αιτήματα. Αυτό μπορεί πραγματικά να εξοικονομήσει δικτυακή κίνηση όταν πολλοί χρήστες ζητούν την ίδια σελίδα.

Αν και αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα τις περισσότερες φορές, μπορεί επίσης να προκαλέσει αποτυχίες αν η cache είναι προβληματική. Συγκεκριμένα, μερικοί παλιότεροι εξυπηρετητές μεσολάβησης δεν καταλαβαίνουν τη διαπραγμάτευση περιεχομένου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποθηκεύουν στην cache μια σελίδα σε μια γλώσσα και να την σερβίρουν την ίδια ακόμα κι αν υπάρχει αίτημα για μια διαφορετική γλώσσα. Η μόνη λύση είναι να αναβαθμίσετε ή να αντικαταστήσετε το λογισμικό για το caching.

Ιστορικά, ο κόσμος χρησιμοποιούσε έναν εξυπηρετητή μεσολάβησης μόνο αν είχε ρυθμίσει και τον περιηγητή του κατάλληλα. Αυτό δεν συμβαίνει πια. Οι πάροχοι Διαδικτύου (ISPs) μπορούν να επαναδρομολογούν όλα τα αιτήματα HTTP μέσω ενός διαφανούς εξυπηρετητή μεσολάβησης. Αν αυτός δεν χειρίζεται σωστά τη διαπραγμάτευση περιεχομένου, τότε οι χρήστες μπορεί να λάβουν τις σελίδες από την cache σε λάθος γλώσσα. Ο μόνος τρόπος να το διορθώσετε αυτό είναι να διαμαρτυρηθείτε στον πάροχό σας ζητώντας να αναβαθμίσει ή να αντικαταστήσει το λογισμικό του.