Varning! Den här översättningen är för gammal, vänligen se originalet.

Debians webbplats på olika språk


Uppenbarligen använder inte alla i världen samma språk. När webben växer blir det mer och mer vanligt att hitta sidor som är tillgängliga på olika språk. Man introducerade därför en standard som gör det möjligt för användaren att välja det/de språk man föredrar att ta emot dokument i – innehållsförhandling (eng. content negotiation). Den version som faktiskt sänds förhandlas mellan din webbläsare och servern; din webbläsare sänder sina preferenser, varpå servern bestämmer vilken version som ska sändas baserat på dessa preferenser och vilka versioner av dokumentet som är tillgängliga.

Lägg märke till att när du väljer ett nytt språk (från de tillgängliga översättningarna nederst på sidan) så är det bara den aktuella sidan som visas på detta språk. Standardspråket ändras inte. Om du klickar på en länk till en annan sida kommer standardspråket visas igen. För att ändra ditt standardspråk måste du ändra språkinställningarna i din webbläsare. Om detta inte är möjligt kan du åsidosätta språkinställningarna i din webbläsare. Dessa alternativ beskrivs nedan.

Du kan även hitta ytterligare information om att välja språkinställning på denna W3C-sida.


Vad du gör om Debianwebbsidan visas på fel språk

Det första, och vanligaste, skälet till varför ett dokument kommer på fel språk från Debians webbserver är en felinställd webbläsare. Se delen om att ställa in förvalt språk i webbläsaren för information om hur du avhjälper det.

Den andra orsaken är trasiga eller felinställda cacheservrar. Detta är ett problem som ökar i omfattning då allt fler Internetleverantörer ser cachning som ett sätt att minska på nätverkstrafiken. Läs anmärkningarna gällande cacheande webbservrar även om du inte tror att du använder någon.

Den tredje möjligheten är att det är något problem med www.debian.org. Bara ett fåtal problem där fel språk sändes tillbaka har legat på vår sida de senaste åren. Därför föreslår vi att du gör en ordentlig undersökning de första två problemkällorna innan du kontaktar oss. Om du upptäcker att https://www.debian.org/ fungerar, men att en av speglarna inte gör det, rapporterar du det till oss, så kontaktar vi de ansvariga för spegeln.

När du har rättat dessa problem rekommenderar vi att du rensar din lokala cache (både disk- och minnes-) i din webbläsare innan du testar sidorna igen. Vi föreslår även att du använder Lynx för att testa. Det är den enda webbläsare vi vet som till 100% följer http-specifikationerna för innehållsförhandling.

Det är bättre att ställa in dina språkinställningar i din webbläsares inställningar men som en sista utväg kan du åsidosätta det förvalda språket.

Möjliga problem med mellanservrar (proxy)

Mellanservrar (proxy) är i grund och botten webbservrar som saknar eget innehåll. De befinner sig i mitten mellan användaren och den riktiga webbservern (och kallas därför på svenska mellanserver), där de läser webbsidesförfrågningar och hämtar sidorna. Därefter vidaresänder de sidan till dig, men skapar även en lokal, mellanlagrad kopia för senare förfrågningar. Detta kan minska mängden nätverkstrafik radikalt när många användare hämtar samma sida.

För det mesta är detta en utmärkt idé, men om cachen är felaktig kan det leda till problem. Speciellt så har förstår vissa äldre mellanservrar inte innehållsförhandling, vilket leder till att de cachar en sida på ett språk, och returnerar sedan den även om ett annat språk efterfrågas senare. Den enda lösningen på detta problem är att uppgradera eller ersätta cacheprogramvaran.

Historiskt sett användes bara mellanservrar när de explicit konfigurerades i webbläsarna, men så är inte längre fallet. Din Internetleverantör kan omdirigera all http-trafik genom en transparent mellanserver, och om den inte stöder innehållsförhandling korrekt kan du komma att få sidor på fel språk. Det enda sättet du kan rätta detta är genom att klaga hos din Internetleverantör så att de uppgraderar eller ersätter sin programvara.


Hur man åsidosätter språkinställningar

Om du inte kan ställa in det efterfrågade språket i din webbläsare, enhet eller datormiljö, så kan du använda dig av en åsidosättning i dina webbläsarinställningar med hjälp av knapparna nedan. Detta kommer att sätta ett enstaka språk som förvalt före de språk som din webbläsare rapporterar som ditt val.

Vänligen notera att detta kommer att sätta en kaka som innehåller ditt språkval. Din webbläsare kommer att radera kakane om du inte besöker webbplatsen på en månad. Du kan radera kakan nu genom att använda alternativet "Browser Default" (Webbläsarstandard).

Ställa in språkinställningen

Du bör ställa in de önskade språken så att de innehåller alla språk du talar, med det du helst önskar först. Det är lämpligt att lägga till engelska (”en”) som reserv (sist i listan) eftersom grundspråket för Debians webbsidor är engelska, och kanske inte alla dokument har översatts till det språk du föredrar.

Till exempel, om du har svenska som modersmål bör du ställa in så att din språkinställning innehåller först svenska (med språkkoden ”sv”), följd av engelska (med koden ”en”). Eftersom Debians webbsidor även översatts till norska och danska, och de dokument som översatts till dessa språk kanske inte översatts till svenska, kan det vara en bra idé att lägga in norska och danska före engelska i ditt språkval. Till exempel så här: ”sv, no, da, en”.

Se nedan för exakta instruktioner för hur du gör detta i specifika webbläsare.

Som du kan se nedan ger dig de flesta webbläsare någon sorts användargränssnitt som döljer detaljinformationen om hur du väljer ditt önskade språk. Om så inte är fallet behöver du känna till en viktig förenkling som gjordes i föregående stycke: om du bara listar upp språk, till exempel ”sv, en”, anger inte någon inbördes rankning – alla språk som anges har samma vikt och servern kan välja att ignorera i vilken ordning de anges. Om du vill ange ett faktiskt önskemål måste du använda ”kvalitetsvärden”, flyttalsvärden mellan 0 och 1, där högre värden anger en starkare önskan. Så för fallen ovan bör du antagligen använda något i stil med ”sv;q=1.0, en;q=0.5” eller ”sv;q=1.0, no;q=0.9, da;q=0.8, en;q=0.5”.

Något du bör vara försiktig med är att använda underkategorier för språk. Att till exempel använda ”en-GB, sv” kommer inte göra vad de flesta skulle tro (om de inte har läst http-specifikationen).

Vi rekommenderar å det bestämdaste att du inte lägger till landstillval på ett språk om du inte har väldigt starka skäl. Om du lägger till ett sådant, se även till att du inkluderar språket utan tillvalet.

Förklaring: En server som tar emot en förfrågan om ett dokument med språkvalet satt till ”en-GB, sv” kommer inte sända den engelska versionen (”en”) före den svenska. Den kommer bara att sända ett engelska dokument istället för ett svenskt om det finns en version av filen med språken ”en-gb”.

Därför bör du konfigurera din webbläsare att sända ”en-GB, en, sv”, eller helt enkelt ”en, sv”. Det fungerar dock åt andra hållet, en server kan sända ”en-us” när ”en” efterfrågas.

För mer information om att sätta preferred_language-variabeln, se Apaches dokumentation angående innehållsförhandling.

Ställa in önskat språk i webbläsare

För att välja standardspråket i din webbläsare måste du sätta en variabel som skickas till webbservern. Hur detta görs beror på vilken webbläsare du använder.

Chrome och Chromium
Anpassa och kontrollera Chromium -> Inställningar -> Visa avancerade inställningar -> Språk -> Språk och inmatningsinställningar
ELinks
Du kan ställa in standardspråk för gränssnittet med:
  Setup (Inställningar) -> Language (Språk)
Detta kommer även ändra det språk som begärs från webbplatser. Du kan ändra detta beteende och finjustera variabeln för önskade språk via HTTP med:
  Setup -> Options manager -> Protocols -> HTTP
Epiphany
   Edit -> Preferences -> Language -> Languages
Firefox
Version 3.0 och senare:
Linux:
   Edit -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose...
Windows:
   Tools -> Options -> Content -> Languages -> Choose...
Mac OS:
   Firefox -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose...

Version 1.5 och senare:
Linux:
   Edit -> Preferences -> Advanced -> General -> Edit Languages
Windows:
   Tools -> Options -> Advanced -> General -> Edit Languages

Version 0.9 och senare:
Linux:
   Edit -> Preferences -> General -> Languages
Windows:
   Tools -> Preferences -> General -> Languages
I äldre versioner måste du gå till about:config och ändra värdet på intl.accept_languages.
Galeon
   Settings -> Preferences -> Rendering -> Languages
IBrowse
Gå till Preferences, sedan Settings, sedan Network. Under "Accept language" kommer det troligen stå "*" som standard. Om du trycker på knappen "Locale" bör ditt önskade språk läggas till. Om inte kan du ange det manuellt, tryck därefter "OK".
iCab
   Edit -> Preferences -> Browser -> Fonts,Languages
Iceweasel
   Edit -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose
Internet Explorer
Windows:
   Tools eller View eller Extras -> Internet Options -> (General) Languages
Mac OS:
   Edit -> Preferences -> Web Browser -> Language/Fonts
Konqueror
Om du vill ställa in endast ett språk bör det vara rätt enkelt så snart fel 358459 har rättats, du behöver bara välja det i KDE Control Center och starta om din KDE-session för att applicera inställningarna.
Om du vill ha flera språk inställda (reservspråk), eller vill gå runt felet som nämns ovan, måste du för närvarande redigera filen ~/.kde/share/config/kio_httprc så att den innehåller en rad ungefär som följer:
  Languages=sv;q=1.0, en;q=0.5
Lynx
Du kan antingen ändra variabeln preferred_language i din .lynxrc, eller sätta den med ”O”-kommandot inuti Lynx.
Mozilla / Netscape 4.x och senare versioner
Välj
   Edit -> Preferences -> Navigator -> Languages

Observera: med Netscape 4.x måste du välja språk från förvalen. Flera personer har rapporterat problem när de angett språket manuellt.

Netscape 3.x
Lägg till
   *httpAcceptLanguage: [språkvalssträng]
i Netscapes app-defaults-fil eller ~/.Xresources
Opera
De flesta versionerna:
   File -> Preferences -> Languages
Linux/*BSD-version 5.x och 6.x:
   File -> Preferences -> Document -> Languages
Nokia 770-webbläsaren: Redigera filen /home/user/.opera/opera.ini och lägg in följande rad i [Adv User Prefs]:
  HTTP Accept Language=sv;q=1.0,en;q=0.5
Pocket Internet Explorer
   Skapa strängregisternyckeln AcceptLanguage i
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\
   med värdet sv; q=1.0, en; q=0.5 (utan citattecken).
Safari
Safari använder Mac OS X systeminställningar för att välja ditt önskade språk:
  Systeminställningar (System preferences) -> Internationellt (International) ->
  Språk (Language)
Voyager
Gå till Settings, sedan Languages. Du kan antingen redigera det manuellt eller trycka på "Get from locale". Tryck "OK" när du är färdig.
W3 (emacsbaserad webbläsare)
(setq url-mime-language-string "preferred_language=sv; q=1.0, en; q=0.5")
eller använd custom-paketet (beskrivet för URL version p4.0pre.14):
Hypermedia -> URL -> Mime -> Mime Language String...
W3M
   Options (o) -> Other Behavior -> Accept-Language

Om du har information om webbläsarinställningar som inte listas ovan, kontakta debian-www@lists.debian.org.