Merk! Denne oversettelsen er utdatert, se originalen.

Folk: hvem vi er, hva vi gjør

Utviklere og bidragsytere

Debian produseres av nesten ett tusen aktive utviklere spredt rundt omkring i verden, som bidrar i fritiden sin. Få av utviklerne har faktisk møtt hverandre personlig. Samtalene skjer for det meste gjennom e-post (listene fins hos lists.debian.org) og IRC (kanalen #debian hos irc.debian.org).

Debian-prosjektet har en nøye organisert struktur. For mer informasjon om hvordan Debian ser ut fra innsiden, se deg rundt på utviklerhjørnet.

Den komplette listen med offisielle Debian-medlemmer fins på https://nm.debian.org/members hvor medlemskap håndteres. En bredere liste over Debian-bidragsytere fins på https://contributors.debian.org.

Hvordan startet det hele?

Debian startet i august 1993 av Ian Murdock, som en ny distribusjon med en åpen utviklingsmodell, i samsvar med Linux og GNU. Hensikten med Debian var å bygge et nøyaktig og møysommelig verk, og deretter å vedlikeholde og støtte det med lignende omsorg. Det startet som en liten, tettbygd gruppe av «frie» programmerere, og vokste gradvis til en stor, velorganisert forening av utviklere og brukere. Se den detaljerte historien.

Siden mange har spurt; Debian uttales «deb-ii-n». Dette kommer fra navnene på opprinneren, Ian Murdock [uttales «ii-n»], og konen hans, Debra.

Individer og organisasjoner som støtter Debian

Mange andre individer og organisasjoner er del av Debian-fellesskapet:

Hvem bruker Debian?

Selv om ingen nøyaktig statistikk er tilgjengelig (siden Debian ikke krever at brukerne registrerer seg), så er det ganske sterke bevis for at Debian brukes av et bredt spekter av organisasjoner, store og små, i tillegg til mange tusen individer. Se vår Hvem bruker Debian?-side for en liste med høyt profilerte organisasjoner som har sendt inn korte beskrivelser av hvordan og om hvorfor de bruker Debian.