Folk: hvem vi er, hva vi gjør

Hvordan det hele startet

Debian startet i august 1993 av Ian Murdock, som en ny distribusjon med en åpen utviklingsmodell, i samsvar med Linux og GNU. Han sendte ut en åpen invitasjon til andre programvareutviklere, og ba dem om å bidra til en programvaredistribusjons som skulle være basert på Linux-kjernen, som var relativt ny på det tidspunktet. Hensikten med Debian var å bygge et nøyaktig og møysommelig verk, og deretter å vedlikeholde og støtte det med lignende omsorg.

Det startet som en liten, sammensveiset gruppe av «frie» programmerere, og vokste gradvis til en stor, velorganisert forening av utviklere og brukere.

Utviklere og bidragsytere

Debian produseres av nesten ett tusen aktive utviklere spredt rundt omkring i verden, som bidrar i fritiden sin. Få av utviklerne har faktisk møtt hverandre personlig. Samtalene skjer for det meste gjennom e-post (listene fins hos lists.debian.org) og IRC (kanalen #debian hos irc.debian.org).

Debian-prosjektet har en nøye organisert struktur. For mer informasjon om hvordan Debian ser ut fra innsiden, se deg rundt på utviklerhjørnet.

Den komplette listen med offisielle Debian-medlemmer fins på nm.debian.org, og contributors.debian.org viser en liste over all bidragsytere som jobber med Debian.

Individer og organisasjoner som støtter Debian

I tillegg til utviklere og bidragsytere, er det mange andre individer og organisasjoner som er del av Debian-fellesskapet:

Debian-brukere

Debian brukes av et bredt spekter av organisasjoner, store og små, i tillegg til mange tusen individer. Se vår Hvem bruker Debian?-side for en liste med høyt profilerte organisasjoner som har sendt inn korte beskrivelser av hvordan og om hvorfor de bruker Debian.