Personer: vilka vi är och vad vi gör

Hur alltihop började

Det var i augusti 1993, när Ian Murdock började arbeta på ett nytt operativsystem som skulle skapas öppet, i samma anda som Linux och GNU. Han skickade ut en öppen inbjudan till andra mjukvaruutvecklare, och bad dom bidra till en mjukvarudistribution baserad på Linuxkärnan, som var relativt ny då. Debian var menat att var noggrant och samvetsgrant sammansatt, och tänkt att underhållas och stödjas med samma omsorg, med en öppen design, bidrag och stöd från fri mjukvarugemenskapen.

Det startade med en liten, tätt sammansatt grupp av utvecklare av fri mjukvara och utvecklades gradvis till att bli en stor, välorganiserad gemenskap av utvecklare, bidragslämnare och användare.

Utvecklare och bidragslämnare

Debian är en organisation baserad på frivillighet. Flera än tusen aktiva utvecklare som är utspridda över hela världen arbetar på Debian på sin fritid. Få av dessa utvecklarna har faktiskt träffats i verkligheten. Istället kommunicerar vi primärt genom post (sändlistor på lists.debian.org) och IRC (kanalen #debian på irc.debian.org).

Den fullständiga listan över officiella Debianmedlemmar kan hittas på nm.debian.org och contributors.debian.org visar en listan på alla bidragslämnare och grupper som jobbar på Debiandistributionen.

Debianprojektet har en noggrant organiserad struktur. För mer information om hur Debian ser ut från insidan, så är du välkommen att surfa in på Debians utvecklarhörna.

Individer och organisationer som stödjer Debian

Utöver utvecklare och andra bidragslämnare är många andra individer och organisationer del av Debiangemenskapen:

Debiananvändare

Debian används av en bredd av organisationer, stora och små, så väl som tusentals individer. Se vår sida Vem använder Debian för en lista över utbildnings-, kommersiella och ideella organisationer samt statliga myndigheter som har lämnat in korta beskrivningar på hur och varför dom använder Debian.