Con người: Chúng tôi là ai và làm gì

Nó được bắt đầu như thế nào

Debian được bắt đầu vào tháng 8 năm 1993 bởi Ian Murdock, là một hệ điều hành mới được thực hiện một cách công khai, theo tinh thần của Linux và GNU. Ông gửi một lời mời mở tới những nhà phát triển phần mềm khác, mời họ đóng góp cho một bản phân phối phần mềm dựa trên nhân Linux, cái mà khá mới tại thời điểm đó. Debian được sắp đặt kỹ lưỡng và chu toàn, được bảo trì và hỗ trợ với chế độ giống như vậy, nắm lấy một thiết kế mở, những người đóng góp và hỗ trợ đến từ cộng đồng Phần mềm tự do.

Bắt đầu từ một nhóm các hacker phần mềm tự do quy mô nhỏ nhưng chặt chẽ và dần dần phát triển thành nhóm lớn, một cộng đồng có tổ chức gồm nhiều nhà phát triển và người dùng.

Nhà phát triển và người đóng góp

Debian là một tổ chức hoàn toàn tình nguyện. Có hàng ngàn nhà phát triển trên khắp thế giới làm việc với Debian trong thời gian rảnh của họ. Rất ít người trong số đó biết mặt nhau. Thay vào đó họ giao tiếp chủ yếu thông qua thư điện tử (bó thư tại lists.debian.org) và IRC (kênh Debian tại irc.debian.org).

Danh sách đầy đủ các thành viên Debian chính thức có thể tìm thấy ở nm.debian.org, và contributors.debian.org hiển thị một danh sách những người đóng góp và các nhóm những người mà làm việc trên bản phân phối Debian.

Debian có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Để biết thêm thông tin cụ thể về Debian, xin vui xem Góc của các nhà phát triển.

Cá nhân và tổ chức hỗ trợ Debian

Ngoài các nhà phát triển và người đóng góp, nhiều các nhân và tổ chức khác cũng là một phần của cộng đồng Debian:

Người dùng Debian

Debian được sử dụng bởi nhiều tổ chức lớn nhỏ, cũng như hàng nghìn các nhân riêng lẻ. Xem trang thông tin Ai đang dùng Debian? để có danh sách các tổ chức giáo dục, kinh doanh và tổ chức phi lợi nhuận cũng như là chính phủ chia sẻ đôi lời về cách thức và lý do họ sử dụng Debian.