Η Φιλοσοφία μας: τι κάνουμε και πώς το κάνουμε

Η αποστολή μας: η δημιουργία ενός Ελεύθερου Λειτουργικού Συστήματος

Το Σχέδιο Debian είναι μια ένωση ατόμων που μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ελέυθερο λειτουργικό σύστημα.ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους. Τώρα, όταν χρησιμοποιούμε την λέξη "ελεύθερο", δεν μιλάμε για χρήματα, αντίθετα, αναφερόμαστε στην ελευθερία του λογισμικού.

Ίσως αναρωτιέστε γιατί τόσοι άνθρωποι να ξοδεύουν τόσες πολλές ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο για να γράφουν λογισμικό, να το πακετάρουν προσεκτικά και να το συντηρούν, για να το δώσουν απλά χωρίς καμμιά χρέωση; Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λόγοι, εδώ είναι μερικοί από αυτούς:

Παρ' όλο που πιστεύουμε στο ελεύθερο λογισμικό, σεβόμαστε ότι κάποιος κόσμος μερικές φορές πρέπει να εγκαταστήσει μη-ελεύθερο λογισμικό στα μηχανήματά τους - είτε το θέλουν είτε όχι. Αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους χρήστες, όποτε είναι δυνατόν. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός πακέτων που εγκαθιστά μη-ελεύθερο λογισμικό σε ένα σύστημα Debian.

Οι αξίες μας: πώς λειτουργεί η Κοινότητα

Το Σχέδιο Debian έχει πάνω από χίλιους ενεργούς προγραμματιστές/προγραμματίστριες και συνεισφέροντες/ουσες που βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα σχέδιο αυτού του μεγέθους χρειάζεται μια προσεκτικά οργανωμένη δομή. Οπότε, αν αναρωτιέστε πώς λειτουργεί το Σχέδιο Debian και αν η κοινότητα του Debian έχει κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω κείμενα:

  • Ο Κώδικας Συμπεριφοράς:
    Έχουμε υιοθετήσει έναν κώδικα συμπεριφοράς για όσους/ες συμμετέχουν στις λίστες αλληλογραφίας, τα κανάλια IRC κλπ.
  • Η Αναφορά των Προγραμματιστ(ρι)ών:
    Το κείμενο αυτό παρέχει μια επισκόπηση των διαδικασιών που συνιστώνται και τους διαθέσιμους πόρους για τους/τις προγραμματίστριες και συντηρητές/τριες του Debian.
  • Η Πολιτική του Debian:
    Ένα εγχειρίδιο που περιγράφει τις απαιτήσεις της πολιτικής για τη διανομή του Debian, πχ. την δομή και τα περιεχόμενα της αρχειοθήκης του Debian, τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε πακέτο για να συμπεριληφθεί στην αρχειοθήκη κλπ.