Varning! Den här översättningen är för gammal, vänligen se originalet.

Vår filosofi: varför vi gör det och hur vi gör det

Vad är Debian?

The Debianprojektet är en samling av individer som har ett gemensamt mål att skapa ett gratis operativsystem. Detta operativsystem som vi har skapat är kallat Debian.

Ett operativsystem är en uppsättning grundläggande program och verktyg som gör att din dator kan köras. Hjärtat i ett operativsystem är kärnan. Kärnan är det mest grundläggande programmet på datorn och förvaltar systemresurser och låter dig starta andra program.

Debiansystemet använder för närvarande Linuxkärnan eller kärnan från FreeBSD. Linux är en mjukvara som startades av Linus Torvalds och jobbas på av tusen av programmerare världen över. FreeBSD är ett operativsystem som inkluderar en kärna samt annan programvara.

Arbetet pågår dock för att tillhandahålla Debian för andra kärnor, primärt för Hurd. Hurd är en samling av servrar som körs ovanpå en mikrokärna (som t.e.x Mach) för att implementera olika funktioner. Hurd är fri programvara utvecklad av GNU-projektet.

En stor del av de grundläggande verktygen som fyller operativsystemet kommer från GNU-projektet; därav namnen: GNU/Linux, GNU/kFreeBSD, och GNU/Hurd. Dessa verktyg är också gratis.

Naturligtvis är det folk som vill ha tillämpningsprogram: program som hjälper dem att göra det de behöver göra, från redigering av dokument till att driva ett företag, att spela spel eller för att skriva mer programvara. Debian kommer med över 59000 paket (förkompilerad programvara som är färdigpaketerat i ett trevligt format för enkel installation på din maskin), en pakethanterare (APT), och andra verktyg för att göra det möjligt att hantera tusentals paket på tusentals datorer precis lika enkelt som att bara installera ett enda program. Och allt detta är fritt.

Det är ungefär som ett höghus: Längst ned finns kärnan, ovanpå finns alla grundläggande verktyg. Högst upp i höghuset finns Debian, sysselsatta med att omsorgsfullt organisera och anpassa så att allting fungerar tillsammans.

Allt detta är fritt?

När vi använder ordet "fritt", så hänvisar vi till mjukvaru-frihet. Du kan läsa på Vad vi menar med "fri programvara" och vad Free Software Foundation säger om det ämnet.

Du kanske undrar: varför skulle folk spendera timmar av deras egen tid på att skriva programvara, omsorgsfullt paketera den, och sen ge bort allting? Svaren är lika varierade som de som bidrar. Vissa personer gillar att hjälpa andra, många skriver program för att lära sig mer om datorer, och allt fler letar efter vägar och alternativ för att undvika de uppdrivna priserna på mjukvara. En allt mer växande publik bidrar som ett tack för all bra fri programvara som de har fått från andra. Många i skolvärlden skapar fri programvara för att hjälpa att nå ut med resultatet av deras forskning till en bredare publik och för att öka spridning av deras forskning. Företag hjälper att underhålla fri programvara så att de kan få ta del av hur den utvecklas -- det finns inget snabbare sätt att få en ny funktion implementerad än att utveckla den själv! Självklart, tycker många av oss att det är riktigt roligt också.

Debian har fattat en så fast ståndpunkt angående fri programvara att vi tyckte att det skulle vara användbart om den ståndpunkten var formaliserat i ett skriftligt dokument. Således föddes vårat Sociala kontrakt

Fastän Debian tror på fri mjukvara, så finns det tillfällen då folk vill ha eller behöver installera icke-fri programvara på deras maskiner. När det är möjligt så kommer Debian att stödja detta. Det finns till och med ett växande antal av paket vars enda jobb är att installera ickefri programvara i ett Debian system.

Hur jobbar gemenskapen som ett projekt?

Debian är skapat av nästan tusen aktiva utvecklare spridda över hela världen vilka frivilligt hjälper till på sin fritid. Bara några av utvecklarna har faktiskt träffats i verkligheten. Kommunikation sköts primärt genom e-post (sändlistor på lists.debian.org) och IRC (#debian kanalen på irc.debian.org).

Debian Projektet har en noggrant organiserad struktur. För att få mer information om hur Debian ser ut från insidan, så kan du surfa till Utvecklarnas' hörna.

De viktigaste dokumenten som förklarar hur gemenskapen fungerar är följande:

Hur startade alltihop?

Debian startade i Augusti 1993 av Ian Murdock, som en ny distribution som skulle göras öppet tillgänglig, i samma samma anda som Linux och GNU. Debian var menat att vara noggrant och samvetsgrant uppbyggt, och att upprätthålla och stödjas med samma tanke. De började som en liten, tätt sammansatt grupp av "Fri programvaru"-hackare, och växte gradvis till att bli en stor, välorganiserad gemenskap av utvecklare och användare. Se den detaljerade historiken.

Eftersom många människor har frågat, Debian uttalas /ˈde.bi.ən/. Det kommer från namnet på skaparen av Debian, Ian Murdock, och hans fru, Debra.