Vår filosofi: varför vi gör det och hur vi gör det

Vårt uppdrag: Att skapa ett fritt operativsystem

Debianprojektet är en samling av individer som har ett gemensamt mål: Vi vill skapa ett fritt operativsystem, fritt tillgängligt för alla. Nu när vi använder ordet "fritt" (engelska free), så talar vi inte om fritt som i gratis, utan refererar istället till mjukvarufrihet.

Kanske du undrar varför så många väljer att spendera så mycket tid på att skriva mjukvara, noggrant paketera och underhålla denna, bara för att ge bort den utan att ta betalt för den? Det finns många orsaker, och här följer några av dem:

Även om vi tror på fri mjukvara, respekterar vi att folk ibland måste installera icke-fri mjukvara på sina maskiner - oavsett om dom vill det eller inte. Vi har valt att stödja dessa användare, när det är möjligt. Det finns ett växande antal paket som installerar icke-fri mjukvara på Debiansystem.

Våra värderingar: Hur Debiangemenskapen fungerar

Debianprojektet har mer än tusen aktiva utvecklare och bidragslämnare över hela världen. Ett projekt av denna storlek behöver en noggrant organiserad struktur. Så, om du undrar hur Debianprojektet fungerar och om Debiangemenskapen har regler och riktlinjer, ta en titt på följande uttalanden:

 • Debians konstitution:
  Detta dokument beskriver organisationsstrukturen och förklarar hur Debianprojektet fattar sina formella beslut.
 • Det sociala kontraktet och riktlinjerna för fri mjukvara:
  Debians sociala kontrakt och Debians riktlinjer för fri mjukvara (DFSG) som en del av detta kontrakt, beskriver vårt engagemang för fri mjukvara och fri mjukvarugemenskapen.
 • Mångfaldserkännandet:
  Debianprojektet välkomnar och uppmuntrar alla att delta, oberoende av hur du identifierar dig eller hur andra uppfattar dig.
 • Uppförandekod:
  Vi har antagit en uppförandekod för deltagare i våra sändlistor, IRC-kanaler, osv.
 • Utvecklarreferensen:
  Detta dokument tillhandahåller en överblick över rekommenderade procedurer och tillgängliga resurser för Debianutvecklare och paketansvariga.
 • Debians policy:
  En manual som beskriver policykraven för Debiandistributionen, t.ex Debianarkivets struktur och innehåll, tekniska krav som alla paket måste följa för att inkluderas, osv.