Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης του Debian

Το Σχέδιο Debian προσφέρει τη δική του μηχανή αναζήτησης στη σελίδα https://search.debian.org/. Εδώ δίνουμε μερικές χρήσιμες υποδείξεις για το πώς να την χρησιμοποιήσετε ξεκινώντας απλές αναζητήσεις καθώς και πιο σύνθετες με Boolean τελεστές.

Απλή Αναζήτηση

Ο απλούστερος τρόπος να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης είναι να εισαγάγετε μια μοναδική λέξη στο πεδίο αναζήτησης και να πατήσετε [Enter]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Search. Η μηχανή αναζήτησης θα επιστρέψει τότε όλες τις σελίδες στον ιστότοπό μας που περιέχουν αυτή τη λέξη. Για τις περισσότερες αναζητήσεις αυτό θα σας δώσει καλά αποτελέσματα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες από μια λέξεις. Και πάλι, θα δείτε όλες τις σελίδες στον ιστότοπο του Debian που περιέχουν όλες τις λέξεις που εισάγατε. Για να αναζητήσετε φράσεις, τοποθετήστε τις σε εισαγωγικά ("). Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η μηχανή αναζήτησης δεν διακρίνει μικρά και κεφαλαία, οπότε η αναζήτηση για τη λέξη gcc ταιριάζει τόσο το "gcc" as όσο και το "GCC".

Κάτω από το πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αποφασίσετε πόσα αποτελέσματα ανά σελίδα θέλετε να εμφανίζονται. Είναι επίσης δυνατόν να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα; η αναζήτηση στον ιστότοπο του Debian υποστηρίζει σχεδόν 40 διαφορετικές γλώσσες.

Boolean Αναζήτηση

Αν μια απλή αναζήτηση δεν είναι αρκετή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Boolean τελεστές αναζήτησης. Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ των AND, OR, και NOT ή να τους συνδυάσετε και τους τρεις. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα για όλους τους τελεστές, ώστε η μηχανή αναζήτησης να τους αναγνωρίζει.

  • Ο τελεστής AND συνδυάζει δυο λέξεις και επιστρέφει σελίδες που περιέχουν και τις δυο. Για παράδειγμα, η αναζήτηση gcc AND patch βρίσκει όλες τις σελίδες περιέχει τόσο την λέξη "gcc" όσο και την λέξη "patch". Σε αυτή την περίπτωση θα πάρετε τα ίδια αποτελέσματα όπως και με την αναζήτηση gcc patch, αλλά η ρητή χρήση του AND μπορεί να είναι χρήσιμη σε συνδυασμούς με άλλους τελεστές.
  • Ο τελεστής OR επιστρέφει αποτελέσματα αν οποιαδήποτε από τις δυο λέξεις βρίσκεται στη σελίδα. Η αναζήτηση gcc OR patch βρίσκει οποιαδήποτε σελίδα περιέχει είτε την λέξη "gcc" είτε την λέξη "patch".
  • Ο τελεστής NOT χρησιμοποιείται για να αποκλείσετε όρους από τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η αναζήτηση gcc NOT patch βρίσκει όλα τα αποτελέσματα που περιέχουν την λέξη "gcc", αλλά όχι την λέξη "patch". Η αναζήτηση gcc AND NOT patch σας δίνει τα ίδια αποτελέσματα αλλά η αναζήτηση NOT patch δεν υποστηρίζεται.
  • η έκφραση (...) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομαδοποίηση εκφράσεων/λέξεων. Για παράδειγμα, η αναζήτηση (gcc OR make) NOT patch θα βρει όλες τις σελίδες που περιέχουν είτε την λέξη "gcc" είτε την λέξη "make", αλλά δεν περιέχουν την λέξη "patch".