Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο απο αυτή τη μετάφραση.

Πληροφορίες σχετικά με τη μηχανή αναζήτησης του Debian

Η μηχανή αναζήτησης του Debian στη σελίδα https://search.debian.org/ σας παρέχει διάφορους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών, με γνώμονα τις πληροφορίες που αναζητάτε.

Απλή αναζήτηση

Ο απλούστερος τρόπος είναι να πληκτρολογήσετε μια λέξη στο πεδίο αναζήτησης και να πιέσετε το πλήκτρο enter (ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση). Η μηχανή αναζήτησης θα σας επιστρέψει μια λίστα που θα περιέχει όλες τις σελίδες που υπάρχουν στο site και περιέχουν την λέξη αυτή. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να αναζητήσετε κάτι.

Το επόμενο επίπεδο είναι η αναζήτηση για περισσότερες απο μια λέξεις. Εδώ έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

αναζήτηση για όλες τις λέξεις
θα επιστρέψει μια λίστα με τις σελίδες που περιέχουν όλες τις λέξεις που πληκτρολογήσατε
αναζήτηση οποιασδήποτε λέξης
θα επιστρέψει μια λίστα που θα περιέχει μια ή όλες τις λέξεις που πληκτρολογήσατε

Λογική (Boolean) αναζήτηση

Αν δεν είναι αρκετή μια απλή αναζήτηση τότε στη σελίδα boolean ίσως βρείτε την απάντηση που ψάχνετε. Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε λέξεις με τις επιλογές and, or, not ή και με συνδυασμό των παραπάνω.

& - λογικό ΚΑΙ (AND) με αυτή την επιλογή ή λίστα θα περιέχει τις σελίδες που περιέχουν και τις δύο λέξεις. Για παράδειγμα το "gcc & patch" θα επιστρέψει μια λίστα απο σελίδες που περιέχουν τις λέξεις "gcc" ΚΑΙ "patch".

| - λογικό Η (OR) με αυτή την επιλογή ή λίστα θα περιέχει τις σελίδες που περιέχουν τουλάχιστον τη μία λέξη. Για παράδειγμα το "gcc | patch" θα επιστρέψει μια λίστα απο σελίδες που περιέχουν είτε τη λέξη "gcc" Η τη λέξη "patch".

~ - λογικό ΟΧΙ (NOT) η επιλογή αυτή αποκλείει μια λέξη απο την αναζήτηση. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό συνήθως με το λογικό ΚΑΙ ( & ) για να αφαιρέσει αποτελέσματα απο τη λίστα. Για παράδειγμα το "gcc & ~patch" θα επιστρέψει μια λίστα απο σελίδες που περιέχουν τη λέξη "gcc" ΚΑΙ ΟΧΙ τη λέξη "patch". Αν αναζητούσαμε απλά τη λέξη "~patch" δεν θα παίρναμε αποτελέσματα επειδή ψάχνουμε το τίποτα, το οποίο μας επιστρέφει τίποτα και στη συνέχεια αφαιρεί απο την (άδεια) λίστα τις σελίδες που περιέχουν τη λέξη "patch" και όπως είναι φυσικό η λίστα δεν περιέχει τίποτα.

() - η ομαδοποίηση προσθέτει ακόμα περισσότερες λειτουργίες (και πολυπλοκότητα) καθώς σας επιτρέπει να κάνετε λογική ομαδοποίηση. Για παράδειγμα η έκφραση "(gcc | make) & ~patch" θα κάνει αναζήτηση όλων των σελίδων που περιέχουν είτε το "gcc" ή το "make" αλλά δεν περιέχουν το "patch".