Εισαγωγή στη μηχανή αναζήτησης του Debian

Η μηχανή αναζήτησης του Debian στον σύνδεσμο https://search.debian.org σας επιτρέχει διαφορετικούς τύπους αναζήτησης, ανάλογα με το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε.

Απλή αναζήτηση

Ο απλούστερος τρόπος αναζήτησης είναι να εισαγάγετε μια απλή λέξη στο κουτί αναζήτησης και να πατήσετε το πλήκτρο enter (ή το κουμπί Αναζήτηση). Σ' αυτή την περίπτωση, η μηχανή αναζήτησης θα σας επιστρέψει όλες τις ιστοσελίδες που περιέχουν τη λέξη αυτή. Αυτό θα σας δώσει αρκετές φορές ικανοποιητικά αποτελέσματα..

Το επόμενο ανώτερο επίπεδο είναι η αναζήτηση περισσότερων από μίας λέξεων, που θα σας επιστρέψει μια λίστα με τις ιστοσελίδες που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε εισαγάγει.

Boolean Αναζήτηση

Αν μια απλή αναζήτηση δεν είναι επαρκής, τότε ίσως κάνετε αυτό που θέλετε με μια Boolean αναζήτηση. Έχετε την επιλογή των (λογικών) τελεστών AND, OR, NOT ή έναν συνδυασμό αυτών των τριών. Σημειώστε ότι όλες αυτοί οι τελεστές θα πρέπει να γραφτούν με όλα τα γράμματα κεφαλαία για να αναγνωριστούν.

Το AND θα επιστρέψει αποτελέσματα στα οποία εμφανίζονται και οι δυο λέξεις στην ίδια σελίδα. Για παράδειγμα, "gcc AND patch" θα βρει οποιεσδήποτε σελίδες περιέχουν τόσο τη λέξη "gcc" όσο και τη λέξη "patch". Αυτό το παράδειγμα δίνει τα ίδια αποτελέσματα με την αναζήτηση "gcc patch", αλλά η ρητή χρήση του AND μπορεί να είναι χρήσιμη σε συνδυασμούς με άλλους λογικούς τελεστές.

Το OR θα επιστρέψει αποτελέσματα στα οποία εμφανιεται οποιαδήποτε από τις λέξεις. Για παράδειγμα, "gcc OR patch" θα βρει οποιεσδήποτε σελίδες περιέχουν είτε τη λέξη "gcc" είτε τη λέξη "patch".

Το NOT αποκλείει μια λέξη από τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, "gcc NOT patch" θα επιστρέψει όλες τις σελίδες που περιέχουν τη λέξη "gcc" αλλά ΟΧΙ τη λέξη "patch". Μπορείτε επίσης να γράψετε "gcc AND NOT patch" για το ίδιο αποτέλεσμα , αλλά η απλή αναζήτηση "NOT patch" δεν υποστηρίζεται.

Το σχήμα (...) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδυασμούς υπο-εκφράσεων (subexpressions). Για παράδειγμα, η έκφραση "(gcc OR make) NOT patch" θα βρει όλες τις σελίδες που περιέχουν είτε τη λέξη "gcc" είτε τη λέξη "make" αλλά ΟΧΙ τη λέξη "patch".