Information om hur man använder Debians sökfunktion

Debians sökfunktion på https://search.debian.org/ låter dig göra flera typer av sökningar, beroende på vad du vill göra.

Enkel sökning

Det enklaste sättet är att ange ett ensamt ord i sökrutan och trycka på Enter (eller klicka på Sök-knappen). Sökmaskinen kommer då att returnera alla sidor på webbplatsen som innehåller det ordet. Detta ger dig oftast bra resultat.

Nästa nivå är att söka efter mer än ett ord. Du har flera alternativ:

Söka efter alla ord
kommer att returnera sidor som innehåller samtliga de ord du skrev
Söka efter något ord
kommer att returnera sidor som innehåller något av de ord du skrev

Boolsk sökning

Om en enkel sökning inte är tillräckligt bra, kan en boolsk sökning fungera bättre för dig. Du kan välja mellan och, eller, icke samt en kombination av dessa tre.

& - logisk OCH returnerar resultat där båda orden finns på sidan. Till exempel ger "gcc & patch" alla sidor som innehåller både "gcc" och "patch".

| - logisk ELLER returnerar resultat där ett av orden finns på sidan. Till exempel ger "gcc | patch" alla sidor som innehåller antingen "gcc" eller "patch".

~ - logisk ICKE utesluter ett ord från resultaten. Detta används vanligtvis tillsammans med logiskt OCH ("&") eftersom det tar bort resultat ur listan. Till exempel ger "gcc & ~patch" alla sidor som innehåller "gcc" och samtidigt inte innehåller "patch". Att bara söker efter "~patch" ger inte någonting eftersom du söker efter ingenting, och sedan tar bort de sidor som innehåller "patch" från den tomma listan, vilket naturligtvis fortfarande ger en tom lista.

() - gruppering lägger till ytterligare komplexitet eftersom du nu kan samgruppera logiska block. Till exempel ger "(gcc | make) & ~patch" alla sidor som innehåller antingen "gcc" eller "make", men som samtidigt inte innehåller "patch".