Hur man använder Debians sökfunktion

Debianprojektet erbjuder sin egen sökfunktion på https://search.debian.org/. Här hittar du några tips på hur man kan använda den, och börja med enkla sökningar såväl som mer komplexa sökningar med booleska uttryck.

Enkel sökning

Det enklaste sättet är att ange ett ensamt ord i sökrutan och trycka på Enter (eller klicka på Sök-knappen). Sökmaskinen kommer då att returnera alla sidor på webbplatsen som innehåller det ordet. Detta ger dig oftast bra resultat.

Alternativt kan du söka efter mer än ett ord. Åter igen bör du se alla sidor av Debianwebben som innehåller alla ord som du matade in. För att söka efter fraser placera dem i citattecken ("). Vänligen notera att sökmotorn inte är skiftlägeskänslig, så en sökning efter gcc matchar både "gcc" och "GCC".

Under sökfältet kan du välja hur många resultat du vill se per sida. Det är även möjligt att välja ett annat språk; sökningen på Debians webbplats stödjer nästan 40 olika språk.

Boolesk sökning

Om en enkel sökning inte är tillräcklig kan du använda Booleska sökoperatorer. Du kan välja mellan AND, OR, och NOT eller kombinera dessa tre. Vänligen säkerställ att du använder versaler för alla operatorer, så att sökmotorn känner igen dom.

  • AND kombinerar två uttryck och returnerar sidor som innehåller båda ord. Exempelvis hittar gcc AND patch alla sidor som innehåller båda, "gcc" och "patch". I detta fall får du samma resultat som när du söker efter gcc patch, men en explicit AND kan vara användbar i kombination med andra operatorer.
  • OR returnerar resultatet om något av orden finns på sidan. gcc OR patch hittar alla sidor som innehåller antingen "gcc" eller "patch".
  • NOT används för att exkludera söktermer från resultatet. Exempelvis, gcc NOT patch hittar alla resultat som innehåller "gcc", men inte "patch". gcc AND NOT patch ger dig samma resultat, men att söka efter NOT patch stöds inte.
  • (...) kan användas för att gruppera uttryck. Exempelvis kommer (gcc OR make) NOT patch att hitta alla sidor som innehåller antingen "gcc" eller "make", men som inte innehåller "patch".