Information om hur man använder Debians sökfunktion

Debians sökfunktion på https://search.debian.org/ låter dig göra flera typer av sökningar, beroende på vad du vill göra.

Enkel sökning

Det enklaste sättet är att ange ett ensamt ord i sökrutan och trycka på Enter (eller klicka på Sök-knappen). Sökmaskinen kommer då att returnera alla sidor på webbplatsen som innehåller det ordet. Detta ger dig oftast bra resultat.

Nästa nivå är att söka efter mer än ett ord, vilket kommer returnera en lista på sidor på webbplatsen som innehåller alla ord du har matat in.

Boolsk sökning

Om en enkel sökning inte är tillräckligt bra, kan en boolsk sökning fungera bättre för dig. Du kan välja mellan AND (och), OR (eller), NOT (icke) samt en kombination av dessa tre. Notera att dessa operatorer måste skrivas med stora bokstäver för att kännas igen.

AND (och) returnerar resultat där båda orden finns på sidan. Till exempel ger "gcc AND patch" alla sidor som innehåller både "gcc" och "patch". Detta exempel ger samma resultat som "gcc patch", men att explicit ge AND kan vara användbart i kombination med andra operatorer.

OR (eller) returnerar resultat där ett av orden finns på sidan. Till exempel ger "gcc OR patch" alla sidor som innehåller antingen "gcc" eller "patch".

NOT (icke) utesluter ett ord från resultaten. Till exempel ger "gcc NOT patch" alla sidor som innehåller "gcc" och samtidigt inte innehåller "patch". Du kan även skriva "gcc AND NOT patch" för samma resultat, men att söka efter endast "NOT patch" stöds inte.

(...) kan användas för att gruppera underutryck. Till exempel ger "(gcc OR make) NOT patch" alla sidor som innehåller antingen "gcc" eller "make", men som samtidigt inte innehåller "patch".