Kapitel 3. Installationssystem

Innehållsförteckning

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.2. Installation för molnleverantörer
3.3. Avbildningar för containrar och virtuella maskiner

Debianinstalleraren är det officiella installationssystemet för Debian. Det tillhandahåller en mängd installationsmetoder. Vilka metoder som fungerar på ditt system beror på systemets arkitektur.

Avbildningar av installeraren för bookworm kan hittas tillsammans med installationsguiden på Debians webbplats.

Installationsguiden kan också hittas på den första delen av Debian utgåvan i DVD-form (även som blu-ray och CD) som hittas på:

/doc/install/manual/språk/index.html

Du kanske även vill läsa igenom erratan för debian-installer där en lista över kända problem finns.

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?

Det har skett en hel del utveckling av Debianinstalleraren sedan dess förra officiella utgivning med Debian 11, vilket resulterat i förbättrat hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner.

Om du vill ha en detaljerad genomgång av ändringarna sedan bullseye hänvisar vi till utgåveinformationen för bookworm för beta- och RC-utgåvorna i nyhetsarkivet för Debianinstalleraren.

3.2. Installation för molnleverantörer

Debians cloud team publicerar Debian bookworm för ett flertal populära molnleverantörer, bland annat:

  • Amazon Web Services

  • Microsoft Azure

  • OpenStack

  • Plain VM

Avbildningar för molnleverantörer tillhandahåller inkrokningar via cloud-init och prioriterar att instansen startar snabbt genom att använda särskilt optimerade paket för kärnan och inställningar för grub. Avbildningar för olika arkitekturer tillhandahålls där det är aktuellt och cloud teamet strävar efter att ha stöd för alla funktioner som molnleverantörerna har.

Cloud teamet kommer att tillhandahåla uppdaterade avbildningar åtminstone till slutet av bookworms LTS-period. Nya avbildningar görs vanligen tillgängliga för varje punktutgåva och efter säkerhetsuppdateringar i avgörande paket. Hela policyn för hur cloud teamet jobbar med detta kan läsas på Debians wiki.

Ytterligare information kan hittas på cloud.debian.org och på wikin.

3.3. Avbildningar för containrar och virtuella maskiner

Multiarkitekturavbildningar av Debian bookworm för containersystem finns tillgängliga på Docker Hub. Utöver standardavbildningen finns en nedbantad variant kallad slim som inte använder så mycket diskutrymme.

Avbildningar för virtuella maskiner i Hashicorp Vagrant VM manager publiceras på Vagrant Cloud.