Appendix A. Hantera ditt bullseye-system före uppgraderingen

Innehållsförteckning

A.1. Uppgradering av ditt bullseye-system
A.2. Kontrollera dina APT sources.list-filer
A.3. Performing the upgrade to latest bullseye release
A.4. Ta bort oanvända inställningsfiler

Denna bilaga innehåller information om hur du kontrollerar att du kan installera eller uppgradera paket från bullseye innan du uppgraderar till bookworm.

A.1. Uppgradering av ditt bullseye-system

Det är inga grundläggande skillnader mot någon annan uppgradering av bullseye som du gjort. Den enda skillnaden är att du först behöver se till att din paketlista fortfarande innehåller paket från bullseye, vilket förklaras i Avsnitt A.2, ”Kontrollera dina APT sources.list-filer”.

Om du uppgraderar ditt system med en Debianspegel kommer den automatiskt att uppgraderas till den senaste punktutgåvan av bullseye.

A.2. Kontrollera dina APT sources.list-filer

Om någon av raderna i dina APT source.list-filer (se även sources.list(5)) refererar till stable innebär detta att du redan pekar ut bookworm. Det kanske inte är vad du vill göra om du inte är redo för uppgraderingen än. Om du redan har kört apt update, kan du fortfarande komma tillbaka utan problem om du följer nedanstående procedur.

Om du även har installerat paket från bookworm, är det antagligen inte så stor mening att installera paket från bullseye längre. I det fallet måste du bestämma dig för om du vill fortsätta eller inte. Det är möjligt att nedgradera paket, men det beskrivs inte här.

Redigera relevanta APT source-list filer, exempelvis /etc/apt/sources.list (som root) och kontrollera alla rader som börjar med deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https:, URIs: http:, URIs: https:, URIs: tor+http: eller URIs: tor+https: efter en referens till stable. Om du hittar någon, ändra stable till bullseye.

Om du har vissa rader som börjar med deb file: eller URIs: file: måste du själv kontrollera om platsen som de refererar till innehåller ett arkiv för bullseye eller bookworm.

[Viktigt]Viktigt

Ändra inte några rader som börjar med deb cdrom: eller URIs: cdrom:. Om du gör det så ogiltigförklaras raden och du måste köra apt-cdrom igen. Bli inte rädd om en cdrom-källrad refererar till unstable. Även om det är förvirrande så är det normalt.

Om du har gjort några ändringar, spara filen och kör

# apt update

för att uppdatera paketlistan.

A.3. Performing the upgrade to latest bullseye release

To upgrade all packages to the state of the latest point release for bullseye, do

# apt full-upgrade

A.4. Ta bort oanvända inställningsfiler

Innan uppgradering av systemet till bookworm rekomenderas att radera gamla inställningsfiler (som *.dpkg-{new,old}-filer i /etc) från systemet.