Kapitel 5. Opstart af installationssystemet

Indholdsfortegnelse

5.1. Opstart af installationsprogrammet på S/390
5.1.1. S/390-begrænsninger
5.1.2. S/390-opstartsparametre
5.2. Opstartsparametre
5.2.1. Parametre for Debian-installationsprogrammet
5.2.2. Brug af opstartsparametre til at besvare spørgsmål
5.2.3. Sende parametre til kernemoduler
5.2.4. Sortliste kernemoduler
5.3. Fejlsøgning af installationsprocessen
5.3.1. Opstartskonfiguration
5.3.2. Fortolker kernens opstartsbeskeder
5.3.3. Rapportering af installationsproblemer
5.3.4. Indsendelse af installationsrapporter